• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Fundusz Współpracy

Na 2023 rok na realizację Funduszu Współpracy w budżecie Miasta zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, wykorzystano 51 500 zł. Sprawozdanie za 2023 rok z wykorzystania Funduszu obejmuje także wskaźniki sukcesu instytucji. Sprawozdanie poniżej.

Zaakceptowane Plany Współpracy z beneficjentami Funduszu na rok 2023 Białostockiego Teatru Lalek, Białostockiego Ośrodka Kultury - poniżej.


W 2022 roku na realizację Funduszu Współpracy w budżecie Miasta zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł, wykorzystano 49 920 zł. Sprawozdanie za 2022 rok z wykorzystania Funduszu obejmuje także wskaźniki sukcesu instytucji. Sprawozdanie poniżej.

Zaakceptowane Plany Współpracy z beneficjentami Funduszu na rok 2022 Białostockiego Teatru Lalek, Białostockiego Ośrodka Kultury oraz Domu Kultury "Śródmieście" - poniżej.


W 2021 roku w budżecie miasta Białegostoku na realizację Funduszu Współpracy zaplanowano środki w wysokości 50 000 złotych, wykorzystano 27 130 złotych. Sprawozdanie za 2021 rok poniżej.

Zaakceptowane Plany Współpracy z beneficjentami Funduszu na rok 2021 Białostockiego Teatru Lalek, Białostockiego Ośrodka Kultury oraz Domu Kultury "Śródmieście" - poniżej.

W 2021 roku do Funduszu Współpracy dołączył Białostocki Ośrodek Kultury.


W 2020 roku w budżecie miasta Białegostoku na realizację Funduszu Współpracy zaplanowano środki w wysokości 70 000 złotych.

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Współpracy plan współpracy z beneficjentami na 2020 rok złożyła jedna instytucja - Białostocki Teatr Lalek, planując wykorzystanie środków w wysokości 13 500 złotych. Instytucja złożyła informację z wykorzystania Funduszu oraz wskaźniki sukcesu.

Na skutek pandemii środki ostatecznie wykorzystane wynoszą 9.500 złotych. Niewykorzystane środki zaplanowane na Fundusz zasiliły inne działania z zakresu kultury.

Opracowane sprawozdanie z wykorzystania Funduszu w 2020 roku oraz informacja z Białostockiego Teatru Lalek o wskaźnikach sukcesu - poniżej.


Dotychczas do Funduszu Współpracy przystąpiły instytucje:

  1. Białostocki Teatr Lalek   
  2. Muzeum Wojska              
  3. Dom Kultury „Śródmieście”
  4. Galeria im. Sleńdzińskich
  5. Białostocki Ośrodek Kultury

Współtworzenie kultury znów jest proste 

Fundusz Współpracy to innowacyjne narzędzie, które ułatwia organizowanie wydarzeń kulturalnych przy wykorzystaniu już istniejących zasobów instytucji kultury.

Urząd Miejski w Białymstoku uruchamia pilotażową edycję Funduszu Współpracy. Duże zainteresowanie tym narzędziem i wynikająca z niego długa lista pytań stała się powodem opracowania specjalnego przewodnika ułatwiającego zrozumienie idei i praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem Funduszu.

Fundusz Współpracy powstał po to, aby współtworzenie kultury znowu stało się proste. Ogranicza istniejące, obiektywne trudności i pozwala twórcom skupić się na jakości działań i wydarzeń kulturalnych. Ułatwia dostęp do przestrzeni, sprzętu i kompetencji posiadanych przez miejskie instytucje kultury. Zapewnia środki finansowe na pokrycie dodatkowych kosztów i ogranicza ryzyko związane z wymianą zasobów. Nie jest obowiązkowy. To rodzaj szansy na wzmocnienie potencjału swoich działań i okazja do budowania relacji i wspólnego tworzenia nowych doświadczeń w białostockiej kulturze.

Na wydarzenia i działania kulturalne organizowane przez organizacje społeczne, grupy nieformalne, twórców i animatorów kultury we współpracy z instytucjami kultury w 2020 roku czeka dodatkowe 70 tysięcy złotych. Wszystkie zasady korzystania z tego narzędzia i dostępu do tych środków zostały opisane w naszym Przewodniku.  Polecamy także Regulamin funkcjonowania Funduszu Współpracy, który został wprowadzony Zarządzeniem nr 410/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 czerwca 2019 r.

Fundusz Współpracy jest jednym z trzech głównych zadań strategicznych wyznaczonych w „Programie polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.


Ideą Funduszu Współpracy jest pomoc w pokonaniu obiektywnych trudności w wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury i sprzętu będącego w posiadaniu miejskich instytucji kultury przez organizacje pozarządowe, stypendystów, indywidualnych twórców i animatorów kultury oraz grupy nieformalne.

Regulamin Funduszu Współpracy powstał przy współpracy dyrektorów miejskich instytucji kultury, reprezentantów 5 organizacji pozarządowych i 5 stypendystów Prezydenta Miasta Białegostoku.

6 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Białegostoku podpisał Zarządzenie w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu w 2023 r.

rozmiar: 771.91 KB PDF pobierz

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu w 2023 r. (do odczytu)

rozmiar: 18.9 KB DOCX pobierz

Plan Współpracy na 2023 r. - BTL

rozmiar: 1.4 MB PDF pobierz

Plan Współpracy na 2023 r. - BOK

rozmiar: 2.71 MB PDF pobierz

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu w 2022 r.

rozmiar: 973.29 KB PDF pobierz

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu w 2022 r. (do odczytu)

rozmiar: 19.52 KB DOCX pobierz

Plan Współpracy na 2022 r. - BOK

rozmiar: 2.5 MB PDF pobierz

Plan Współpracy na 2022 r. - BTL

rozmiar: 1.25 MB PDF pobierz

Plan Współpracy na 2022 r. - DKŚ

rozmiar: 2.14 MB PDF pobierz

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu w 2021 r.

rozmiar: 942.51 KB PDF pobierz

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu w 2021 r. (do odczytu)

rozmiar: 18.72 KB DOCX pobierz

Plan Współpracy na 2021 r. - BOK

rozmiar: 2.4 MB PDF pobierz

Plan Współpracy na 2021 r. - BTL

rozmiar: 2.35 MB PDF pobierz

Plan Współpracy na 2021 r. - DKŚ

rozmiar: 2.01 MB PDF pobierz

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu

rozmiar: 372.59 KB PDF pobierz

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu (do odczytu)

rozmiar: 15.4 KB DOCX pobierz

BTL wskaźniki sukcesu - Fundusz Współpracy

rozmiar: 54.74 KB PDF pobierz

Przewodnik (do odczytu)

rozmiar: 393.25 KB PDF pobierz

Zarządzenie ws. ustanowienia Funduszu Współpracy

rozmiar: 2.36 MB PDF pobierz

Zarządzenie ws. ustanowienia Funduszu Współpracy (do odczytu)

rozmiar: 56.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie zmieniające ws. ustanowienia Funduszu Współpracy

rozmiar: 401.37 KB PDF pobierz

Zarządzenie zmieniające ws. ustanowienia Funduszu Współpracy (do odczytu)

rozmiar: 42 KB DOC pobierz
Do góry