Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Fundusz Współpracy

Dotychczas do Funduszu Współpracy przystąpiły trzy instytucje kultury, tj.:

  1. Białostocki Teatr Lalek   
  2. Muzeum Wojska              
  3. Dom Kultury „Śródmieście”


Współtworzenie kultury znów jest proste

Fundusz Współpracy to innowacyjne narzędzie, które ułatwia organizowanie wydarzeń kulturalnych przy wykorzystaniu już istniejących zasobów instytucji kultury.

Urząd Miejski w Białymstoku uruchamia pilotażową edycję Funduszu Współpracy. Duże zainteresowanie tym narzędziem i wynikająca z niego długa lista pytań stała się powodem opracowania specjalnego przewodnika ułatwiającego zrozumienie idei i praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem Funduszu.

Fundusz Współpracy powstał po to, aby współtworzenie kultury znowu stało się proste. Ogranicza istniejące, obiektywne trudności i pozwala twórcom skupić się na jakości działań i wydarzeń kulturalnych. Ułatwia dostęp do przestrzeni, sprzętu i kompetencji posiadanych przez miejskie instytucje kultury. Zapewnia środki finansowe na pokrycie dodatkowych kosztów i ogranicza ryzyko związane z wymianą zasobów. Nie jest obowiązkowy. To rodzaj szansy na wzmocnienie potencjału swoich działań i okazja do budowania relacji i wspólnego tworzenia nowych doświadczeń w białostockiej kulturze.

Na wydarzenia i działania kulturalne organizowane przez organizacje społeczne, grupy nieformalne, twórców i animatorów kultury we współpracy z instytucjami kultury w 2020 roku czeka dodatkowe 70 tysięcy złotych. Wszystkie zasady korzystania z tego narzędzia i dostępu do tych środków zostały opisane w naszym Przewodniku.  Polecamy także Regulamin funkcjonowania Funduszu Współpracy, który został wprowadzony Zarządzeniem nr 410/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 czerwca 2019 r.

Fundusz Współpracy jest jednym z trzech głównych zadań strategicznych wyznaczonych w „Programie polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

 


Ideą Funduszu Współpracy jest pomoc w pokonaniu obiektywnych trudności w wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury i sprzętu będącego w posiadaniu miejskich instytucji kultury przez organizacje pozarządowe, stypendystów, indywidualnych twórców i animatorów kultury oraz grupy nieformalne.

Regulamin Funduszu Współpracy powstał przy współpracy dyrektorów miejskich instytucji kultury, reprezentantów 5 organizacji pozarządowych i 5 stypendystów Prezydenta Miasta Białegostoku.

6 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Białegostoku podpisał Zarządzenie w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

Przewodnik

rozmiar: 393,25 KB PDF pobierz

Zarządzenie ws. ustanowienia Funduszu Współpracy

rozmiar: 2,36 MB PDF pobierz
Do góry