• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:

 1. za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe;
 2. za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. członkowie Kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej;
 2. stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
 3. jednostki oświatowe, instytucje kultury;
 4. organy administracji publicznej;
 5. wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 6. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Wnioski o przyznanie nagrody za dany rok przyjmowane są do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 2. informacje dotyczące zgłaszanej publikacji: imię/imiona i nazwisko autora (oraz ew. pseudonim artystyczny jeśli się nim posługuje), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania;
 3. wskazanie, do której kategorii jest zgłaszana publikacja;
 4. w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepsza książka roku uzasadnienie zawierające informacje o dorobku i powiązaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego działalności dla kultury miasta;
 5. w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku uzasadnienie dokonywanego zgłoszenia;
 6. oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Do wniosku należy załączyć co najmniej trzy egzemplarze zgłaszanej książki, które nie podlegają zwrotowi.

 

Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej (do odczytu)

rozmiar: 350.32 KB PDF pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej

rozmiar: 52 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy

rozmiar: 34.5 KB DOC pobierz

Dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej

rozmiar: 79 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14.3 KB DOCX pobierz
Do góry