• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

2010 Jan Leończuk

Dodana: 01.03.2021 17:43

Jan Leończuk

Nagroda w 2010 r. za całokształt twórczości, z uwzględnieniem wyboru wierszy „Zadziwienia” - za poezję definiującą naszą tożsamość oraz przywoływanie świata odchodzących wartości.

Jan Leończuk – urodził się 24 czerwca 1950 r. w Łubnikach. Poeta, prozaik, tłumacz. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w „Kontrastach” w 1970 r. Jego utwory drukowała m.in. „Poezja”, „Literatura”, „Tygodnik Kulturalny”. Autor licznych tomów poetyckich ”Żalnik”(1979), „Duszna noc” (1980), „Za horyzontem” (1986), „Żertwa” (1987), „Pieśni z karnawału” (1991), „Zawołaj raz jeszcze ciemnym wierszem” (1991), „Wiersze wybrane” (1996), „W drodze do domu” (1996), „Dotykanie ziemi” (1997), „Coraz bliżej snu” (1998), „Jeszcze jedno śnienie” (1999), „Wiersze” (2000), „Zapomniałem was drzewa moje” - wybór wierszy ( 2000), „Uczę się niepamięci …” (2005); arkuszy poetyckich „Rachunek”, „W drodze do Damaszku”,„ Sen odarty”, „Biała sukienka”; utworów prozą m.in. „Dwa opowiadania” (1987), „Zapiśnik” (1996), „Zapiski sołtysa” (1997), „Zapiśnik drugi” (2003), „Zapiśnik trzeci” (2005), „Zapiśnik czwarty” (2007), „Zapiśnik piąty” (2008). W jego tłumaczeniu ukazały się m.in. wiersze N.Artymowicz, J.Geniusza, Hatifa al.-Dżanabiego. W czerwcu 2006 roku został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Trzykrotny laureat Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego (w 1991, 1996, 2010).

Wybór wierszy Zadziwienia jest „(…) egzystencjonalnym podsumowaniem i swoistym skrótem całego dorobku poety. W tomie Zadziwienia podmiotowi towarzyszy przede wszystkim uczucie przemijania i poszukiwania podstaw niezbędnych do finalnego spsiania własnego credo, wyznaczającego jego artystyczną drogę. Trzonem jakichkolwiek, utrwalonych w wierszach wyborów są dla poety wartości chrześcijańskie, w tomie napotykamy wiele tropów i symboli odsyłających do świata sacrum (…)”. [Marek Kochanowski, przewodniczący Kapituły Nagrody]

Do góry