• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Nagrody artystyczne

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

Nagroda Artystyczna za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, przyznawana jest corocznie twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą. Ustanowiona została w 1993 roku, a od 2019 roku przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr;
  • organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście;
  • ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
  • upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie twórcom za dokonania w dziedzinie literatury. Ustanowiona została w 1991 roku, a od 2019 roku przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe;
  • za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok przyznawana jest corocznie nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta. Ustanowiona została w 1997 roku, a od 2019 roku przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych;
  • nauczyciele szkół ponadpodstawowych i artystycznych.

 

Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej (do odczytu)

rozmiar: 215.43 KB PDF pobierz

Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej (do odczytu)

rozmiar: 350.32 KB PDF pobierz

Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Przewodniczącego Rady (do odczytu)

rozmiar: 211.67 KB PDF pobierz
Do góry