• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Małe granty

 • cat19.09.2022 14:05

  Oferta Białoruskiego Towarzystwa Historycznego

  Przejście do oferty Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

  W dniu 15 września 2022 roku wpłynęła oferta Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, na realizację zadania publicznego pn. II wydanie książki: T. Błaszczak, D. Michaluk, I. Matyash, „Iwan Kraskowski (1880-1955). W służbie Białorusi i Ukrainy”.

 • cat04.02.2022 13:08

  Oferta Stowarzyszenia Pactum pod nazwą: „Raport NGO – stan aktualny”

  Grafika z tekstem:
Oferta realizacji zadania publicznego

  Stowarzyszenie Pactum dnia 29 stycznia 2022 roku złożyło do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Raport NGO – stan aktualny”.

 • cat08.07.2021 09:06

  Oferta Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

  Przejście do oferty Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

  W dniu 5 lipca 2021 roku wpłynęła oferta Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, Universitas Bialostocensis, na realizację zadania publicznego pn. Konferencja Literackie Podlasie kobiet - autorki, bohaterki, czytelniczki.

 • cat01.07.2021 09:50

  Oferta Fundacji Sąsiedzi

  Przejście do oferty Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

  W dniu 25 czerwca 2021 roku wpłynęła oferta Fundacji Sąsiedzi, na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie materiału, korekta, opracowanie graficzne i skład książki „Historia Białegostoku” pod redakcją prof. Adama Czesława Dobrońskiego.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

rozmiar: 36,4 KB DOCX pobierz

Referat Kultury

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1208

15-950 Białystok

tel. 85 869 6352
fax: 85 879 7211
kultura@um.bialystok.pl

Do góry