Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Instytucje kultury, których organizatorem jest Miasto Białystok

Białostocki Ośrodek Kultury

Budynek Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Białostocki Ośrodek Kultury

ul. Legionowa 5
15-281 Białystok
tel.: 85 746 13 11
sekretariat@bok.bialystok.pl
www.bok.bialystok.pl

ul. Warszawska 19
15-062 Białystok
tel.: 85 676 73 67
centrum@centrumzamenhofa.pl
www.centrumzamenhofa.pl
Budynek Domu Kultury "Śródmieście"

Dom Kultury "Śródmieście"

ul. J. Kilińskiego 13
15-089 Białystok
tel.: 85 741 65 17
bdks@dksrodmiescie.pl
www.dksrodmiescie.pl
Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek

ul. K. Kalinowskiego 1
15-875 Białystok
tel.: 85 742 50 31
tel./fax: 85 742 86 31
teatr@btl.bialystok.pl
www.btl.bialystok.pl

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria im. Sleńdzińskich

(miejska instytucja prezentująca wileńską spuściznę rodu Sleńdzińskich)
ul. L. Waryńskiego 24A
15-461 Białystok
tel.: 85 651 76 70
galeria@galeriaslendzinskich.pl
www.galeriaslendzinskich.pl

Salon wystawowy
ul. Legionowa 2
15-099 Białystok
tel.: 502 138 980

Galeria fotografii
ul. Wiktorii 5
15-070 Białystok
tel.: 85 732 33 33

Galeria Arsenał

Galeria Arsenał - Elektrownia

Galeria Arsenał

(miejska galeria sztuki współczesnej)
ul. A. Mickiewicza 2
15-222 Białystok
tel.: 85 742 03 53
fax: 85 874 20 56
mail@galeria-arsenal.pl
www.galeria-arsenal.pl

Galeria Arsenał Elektrownia
(czynna w trakcie ekspozycji wystaw)
ul. Elektryczna 13
15-080 Białystok

Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku

ul. J. Kilińskiego 7
15-089 Białystok
tel.: 85 741 64 49
fax: 85 741 54 48
biuro@mwb.com.pl
www.mwb.com.pl

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum Pamięci Sybiru

ul. H. Sienkiewicza 26
15-092 Białystok
tel.: 795 650 800
sekretariat@sybir.bialystok.pl

Do góry