• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Katalog białostockich krzyży i kapliczek

Miasto Białystok przygotowało kolejną publikację poświęconą lokalnemu dziedzictwu kulturowemu. W książce „Białostockie krzyże i kapliczki” zostały opisane krzyże i kapliczki, które znajdują się na terenie naszego miasta.

Autorką opracowania jest pani Marta Wróbel, która na zlecenie Miasta w 2016 roku dokonała inwentaryzacji krzyży i kapliczek, znajdujących się w obecnych granicach administracyjnych Białegostoku oraz analizy dokumentów planistycznych miasta. W 2017 roku, przygotowując książkę do druku, pracownicy Urzędu Miejskiego zaktualizowali zamieszczone w niej dane.

Opisana w publikacji mała architektura sakralna Białegostoku pozwala, do pewnego stopnia, na obserwację kierunków „rozrastania się” miasta na przestrzeni stuleci poprzez wchłanianie okolicznych wsi. To właśnie w nich podtrzymywano zwyczaj wznoszenia kapliczek i krzyży przydrożnych. Kapliczki i krzyże przydrożne są obecnie jedynymi śladami dawnego wiejskiego krajobrazu części białostockich osiedli, będących obecnie w granicach miasta.
Z ustaleń autorki wynika, że pierwsze źródła poświęcone małej architekturze sakralnej w Białymstoku pochodzą z II połowy XVIII w. Z siedemdziesięciu sześciu ujętych w publikacji obiektów najwięcej jest krzyży, które miały chronić mieszkańców od wszelkiego zła: klęsk żywiołowych, epidemii, wojny. Sporo jest też krzyży na rozstajach dróg, oznaczających dawne granice wsi, czy upamiętniających wydarzenia historyczne.

Publikacja ukazała się w nakładzie 500 egz., który został już wykorzystany.

Do książki dołączona jest mapa Białegostoku z zaznaczoną na niej lokalizacją opisanych w publikacji krzyży.

Katalog białostockich krzyży i kapliczek (do odczytu)

rozmiar: 10.61 MB PDF pobierz
Do góry