• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Zespół do spraw Bojar

Każdy budynek ma swoją indywidualną historię i to ona decyduje o jego znaczeniu dla poznawania i zachowywania w pamięci zdarzeń na to zasługujących. Na historię Bojar, budującą tożsamość miasta Białystok, składa się mała i wielka historia znajdujących się tutaj domów i ich mieszkańców, która jest warta ocalenia. Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem wewnętrznym Nr 19/18 z dnia 14 maja 2018 r. powołał zespół do spraw zagospodarowania i ochrony historycznej zabudowy dzielnicy Bojary w Białymstoku. W skład zespołu wchodzą urzędnicy miejscy, którzy wykonują zadania mające wpływ na kształtowanie i ochronę krajobrazu dzielnicy, przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasze Bojary” oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W pracach Zespołu mogą brać udział także inne osoby zapraszane przez Przewodniczącego prowadzące działalność w obszarze działania Zespołu. Do zadań Zespołu należy opiniowanie działań związanych z kształtowaniem i ochroną krajobrazu dzielnicy oraz związanych z jej promocją. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące wskazanych zagadnień można kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zespolbojary@um.bialystok.pl

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 maja 2018 r.

rozmiar: 616.01 KB PDF pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 maja 2018 r. (do odczytu)

rozmiar: 36.5 KB DOC pobierz

Protokół z posiedzenia Zespołu z dnia 28 maja 2018 r.

rozmiar: 577.51 KB PDF pobierz

Protokół z posiedzenia Zespołu z dnia 28 maja 2018 r. (do odczytu)

rozmiar: 31.5 KB DOC pobierz

Mapa

rozmiar: 20.4 MB JPG pobierz

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1202

15-950 Białystok

tel. 85 879 7221
fax: 85 879 7211
zespolbojary@um.bialystok.pl

Do góry