Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kultura

Strategie instytucji kultury

Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus zakłada, że do połowy 2022 r. zostaną opracowane co najmniej trzy strategie instytucji. Zdecydowano, że w 2021 r. strategie rozwoju zostaną przygotowane dla 2 instytucji: Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek. Trzecią instytucją, która w 2022 r. włączy się do Programu, będzie Muzeum Pamięci Sybiru.

2 lipca 2020 r. Prezydent Miasta Białegostoku zatwierdził Zasady realizacji strategii instytucji kultury.

Zasady realizacji strategii instytucji kultury

rozmiar: 311,36 KB PDF pobierz

Zasady realizacji strategii instytucji kultury (do odczytu)

rozmiar: 17,48 KB DOCX pobierz
Do góry