• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury przyznawana jest corocznie nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta.

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 1. nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych;
 2. nauczyciele szkół ponadpodstawowych i artystycznych.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
 2. jednostki oświatowe, instytucje kultury;
 3. redakcje środków masowego przekazu;
 4. inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 5. organy administracji publicznej;
 6. mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wnioski o przyznanie Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok składa się w terminie podanym do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 2. informacje dotyczące kandydata do Nagrody Przewodniczącego Rady: imię/imiona i nazwisko, miejsce zatrudnienia/nazwa szkoły, adres, specjalność nauczyciela - nauczany przedmiot, telefon kontaktowy oraz adres e-mail kandydata;
 3. informacje o osiągnięciu zrealizowanym w danym roku szkolnym, za które Nagroda Przewodniczącego Rady ma być przyznana lub opis całokształtu dotychczasowej działalności;
 4. wskazanie, do której kategorii jest zgłaszany kandydat;
 5. uzasadnienie wniosku zawierające opis działań na rzecz kultury Miasta Białegostoku lub jego osiągnięć i ich znaczenia dla kultury Miasta Białegostoku wraz z dokumentacją;
 6. oświadczenia wnioskodawcy i kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Uchwała ws. ustanowienia Nagrody Przewodniczącego Rady

rozmiar: 211.67 KB PDF pobierz

Informacja o naborze wniosków 2023_2024

rozmiar: 1.01 MB PDF pobierz

Informacja o naborze wniosków 2023_2024 (do odczytu)

rozmiar: 54.5 KB DOC pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Przewodniczącego Rady

rozmiar: 53 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy i kandydata

rozmiar: 34.5 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14.31 KB DOCX pobierz

Dotychczasowi laureaci Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok

rozmiar: 139 KB DOC pobierz
Do góry