• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Stypendia artystyczne

Na podstawie uchwały nr LXXIII/1008/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobom pełnoletnim, zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Mogą być przyznane osobom mieszkającym lub działającym na terenie Białegostoku lub też realizującym przedsięwzięcie dotyczące Białegostoku.

Stypendia mogą być przyznane w następujących dziedzinach:
1) dziedzictwo niematerialne i opieka nad zabytkami;
2) film, kultura cyfrowa i intermedia;
3) literatura;
4) muzyka;
5) sztuki plastyczne i design;
6) teatr;
7) taniec;
8) upowszechnianie kultury.

UWAGA! Projekt stypendialny powinien być zrealizowany na terenie miasta Białegostoku lub dotyczyć miasta Białegostoku lub być z nim związany. Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł brutto.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa uchwała nr LXXIII/1008/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów.

Uchwała ws. ustanowienia stypendiów artystycznych (do odczytu)

rozmiar: 269.15 KB PDF pobierz

Referat Kultury

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1207
15-950 Białystok

tel. 85 879 73 56
kultura@um.bialystok.pl

Do góry