• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Stypendia artystyczne

Na podstawie uchwały nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. ustanowiono stypendia artystyczne osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami:

  1. młodym twórcom, tj. osobom pełnoletnim, działającym na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35. roku życia,
  2. twórcom profesjonalnym, tj. osobom, które wykażą się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkałym na terenie miasta Białegostoku.

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Mogą być przyznane wyłącznie na wykonanie w ustalonym czasie, określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określają regulaminy.

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w następujących terminach:

  1. młodzi twórcy:
    1. do 30 kwietnia danego roku – stypendium półroczne w drugim półroczu danego roku,
    2. do 30 listopada danego roku - stypendium półroczne w pierwszym półroczu następnego roku oraz roczne na rok następny,
  2. twórcy profesjonalni: do 31 października danego roku - stypendia roczne na rok następny.

Więcej informacji na temat stypendiów artystycznych można uzyskać w Referacie Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pokój 1207, tel. 85 869 6366.

Uchwała ws. ustanowienia stypendiów artystycznych (do odczytu)

rozmiar: 458,36 KB PDF pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14,27 KB DOCX pobierz

Referat Kultury

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1207

15-950 Białystok

tel. 85 869 6366
fax: 85 879 7211
kultura@um.bialystok.pl

Do góry