• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, przyznawana jest corocznie twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda artystyczna przyznawana jest w kategoriach:
 1. artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr;
 2. organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście;
 3. ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
 4. upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej;
 2. stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
 3. jednostki oświatowe, instytucje kultury;
 4. redakcje środków masowego przekazu;
 5. inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 6. organy administracji publicznej;
 7. mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody za dany rok przyjmowane są do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 2. informacje dotyczące kandydata do Nagrody Artystycznej: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 3. informacje o osiągnięciu zrealizowanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody Artystycznej, za które ma być przyznana lub opis całokształtu dotychczasowej działalności;
 4. wskazanie, do której kategorii jest zgłaszany kandydat;
 5. uzasadnienie wniosku zawierające opis działań na rzecz kultury Miasta Białegostoku lub jego osiągnięć i ich znaczenia dla kultury Miasta Białegostoku wraz z dokumentacją;
 6. oświadczenia wnioskodawcy i kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zgłaszania publikacji do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz, który nie podlega zwrotowi. 

Uchwała ws. ustanowienia Nagrody Artystycznej (do odczytu)

rozmiar: 215.43 KB PDF pobierz

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej za 2023

rozmiar: 1.03 MB PDF pobierz

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej za 2023 (do odczytu)

rozmiar: 59.5 KB DOC pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej

rozmiar: 55 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy i kandydata

rozmiar: 34 KB DOC pobierz

Dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej

rozmiar: 99 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14.31 KB DOCX pobierz
Do góry