• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Architektura ceglana w Białymstoku

Miasto Białystok wydało kolejną publikację poświęconą odkrywaniu swego dziedzictwa kulturowego. Dotychczas ukazał się „Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej” oraz  wydawnictwo poświęcone „Białostockim krzyżom i kapliczkom”. Tym razem w przyjętej przed laty formule katalogu poznać można dzieje i przemiany architektury ceglanej w Białymstoku. Po publikacjach na temat białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej oraz krzyży i kapliczek, nadeszła pora na książkę poświęconą ceglanej architekturze Białegostoku. Jej zawartość przygotowali Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski i Wiesław Wróbel z Fundacji Ochrony Zabytków „Na Rubieży”.

Książka zawiera informacje i ilustracje dotyczące obiektów sakralnych (m.in. archikatedry białostockiej), przemysłowych (m.in. budynków fabrycznych przy ul. Augustowskiej, Częstochowskiej), wojskowych i więziennych (m.in. zespołu magazynów wojskowych przy ul. Węglowej), użyteczności publicznej (np. strażackiej wieży przy ul. Warszawskiej), kolejowych (np. budynków kolejowych przy ul. Zwycięstwa i R. Traugutta), budownictwa mieszkaniowego (np. kamienicy przy ul. J. Dąbrowskiego 14, kamienic i domów przy ul. S. Staszica i Sukiennej).

Zadaniem publikacji jest udokumentowanie i ukazanie bogactwa białostockiej architektury ceglanej, różnorodności jej form i detali, a także roli, jaką odegrała w kreowaniu pejzażu miasta na przełomie wieków.

Książka ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy.

Architektura ceglana w Białymstoku (do odczytu)

rozmiar: 14.04 MB PDF pobierz
Do góry