Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Nieodpłatna pomoc prawna

Najnowsze informacje:

Informujemy, że od 16 marca nieodpłata pomoc prawna odbywa się to wyłącznie telefonicznie, lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Warunkiem skorzystania z porady jest przesłanie na adres darmowapomoc@um.bialystok.pl wniosku o uzyskanie pomocy (z oświadczeniem, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy) i oczekiwanie na wyznaczenie terminu porady. Wzór wniosku jest dostępny na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 869 66 99.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 1. telefonicznie – tel. (85) 869 66 99 - rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Urzędu
 2. lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl.

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, email: bbi@um.bialystok.pl;
 3. Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 2. w dowolnym terminie:
  • telefonicznie pod nr 85 869 6699;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: dorn@um.bialystok.pl
  • lub listownie wysyłając na adres:

   Urząd Miejski w Białymstoku
   Departament Organizacyjny i Nadzoru
   ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

 

Wniosek oświadczenie

rozmiar: 19,37 KB DOCX pobierz
Do góry