• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Infolinia

tel.: 85 879 7979

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

sekretariat

tel.: 85 869 6002
fax: 85 869 6265
email: prezydent@um.bialystok.pl

Zastępca Prezydenta Rafał Rudnicki

sekretariat

tel.: 85 869 6005
fax: 85 869 6266
email: sekretariat2@um.bialystok.pl

Zastępca Prezydenta Zbigniew Nikitorowicz

sekretariat

tel.: 85 869 6008
fax: 85 869 6264
email: sekretariat3@um.bialystok.pl

Zastępca Prezydenta Przemysław Tuchliński

sekretariat

tel.: 85 869 6005
fax: 85 869 6266
email: sekretariat2@um.bialystok.pl

Sekretarz Miasta Krzysztof Marek Karpieszuk

sekretariat

tel.: 85 869 6002
fax: 85 869 6265
email: sekretarz@um.bialystok.pl

Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska

sekretariat

tel.: 85 869 6151
fax: 85 869 6268
email: dfn@um.bialystok.pl

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym

sekretariat

tel.: 85 869 6138
fax: 85 869 6269
email: brm@um.bialystok.pl

Biuro Audytu Wewnętrznego

Dyrektor Agata Kumpiałowska

ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pok. 201
15-001 Białystok
tel.: 85 869 6916
bau@um.bialystok.pl

Biuro Bezpieczeństwa Informacji

Dyrektor Piotr Krzywosz

ul. Branickiego 3/5, pok. 320
tel.: 85 879 79 79
bbi@um.bialystok.pl

Inspektor Ochrony Danych Piotr Krzywosz

tel.: 85 879 79 79
bbi@um.bialystok.pl

Biuro ds. Smart City

Dyrektor Monika Dorota Kamińska

ul. Słonimska 1, pok. 1401
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6859
bsc@um.bialystok.pl

Biuro Funduszy Europejskich

Dyrektor Ewa Bajdałów

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Biuro Kontroli

Dyrektor Małgorzata Serafin

ul. Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 205
15-103 Białystok
tel.: 85 869 6847
fax: 85 869 6389
bk@um.bialystok.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów Jarosław Brzozowski

ul. Lipowa 16
15-427 Białystok
tel.: 85 869 6929
mrk@um.bialystok.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

p.o. Dyrektora Urszula Topczewska

ul. Warszawska 38 lok. 5
15-077 Białystok
tel.: 85 879 7219
bnw@um.bialystok.pl

Biuro Prawne

Dyrektor Ewa Matowicka

ul. Słonimska 1, pok. 407
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6180
fax: 85 869 6260
ematowicka@um.bialystok.pl

Biuro Rady Miasta

Dyrektor Andrzej Matys

ul. Słonimska 1, pok. 607
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6138
fax: 85 869 6269
brm@um.bialystok.pl

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Dyrektor Joanna Czaczkowska

ul. Lipowa 18
15-435 Białystok
tel.: 85 869 6713
bspp@um.bialystok.pl

Biuro Zamówień Publicznych

Dyrektor Sylwia Kozłowska

ul. Słonimska 1, pok. 17
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6270
fax: 85 869 6249
zzp@um.bialystok.pl

Biuro Zarządzania Kadrami

Dyrektor Jerzy Gradkowski

ul. Słonimska 1, pok. 600
15-950 Białystok
tel.: 85 879 7238
fax: 85 869 6546
bkp@um.bialystok.pl

Biuro Egzekucji Administracyjnej

Dyrektor Wojciech Jabłonowski

ul. Warszawska 21, pok. 300
15-062 Białystok
tel.: 85 869 6931
egzekucja@um.bialystok.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Andrzej Sitko

ul. Słonimska 2/2, pok. B3
15-028 Białystok
tel.: 85 869 6515
fax: 85 743 6533
bzk@um.bialystok.pl

Centrum Aktywności Społecznej

Dyrektor Urszula Dmochowska

ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
tel.: 85 869 6294
cas@um.bialystok.pl

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
tel.: 85 732 8220
centrum@um.bialystok.pl

Departament Edukacji

Dyrektor Wiesława Ćwiklińska

ul. Legionowa 7, pok. 105
15-281 Białystok
tel.: 85 869 6330
fax: 85 869 6332
edukacja@um.bialystok.pl

Departament Finansów Miasta

Dyrektor Lucjan Karol Bielawski

ul. Słonimska 1, pok. 208
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6151
fax: 85 869 6268
dfn@um.bialystok.pl

Departament Geodezji

Dyrektor Alina Turowska

ul. Słonimska 2/2, pok. 106
15-028 Białystok
tel.: 85 869 6300
fax: 85 869 6317
dg@um.bialystok.pl

Departament Gospodarki Komunalnej

Dyrektor Ewa Kułakowska

ul. Kamienna 17 pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Departament Inwestycji

Dyrektor Marzena Dorota Pul

ul. Składowa 11, pok. 10
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6080;
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
din@um.bialystok.pl

Departament Komunikacji Społecznej

Dyrektor Urszula Boublej

ul. Słonimska 1, pok. 512
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6185
dks@um.bialystok.pl

Zespół prasowy
tel.: 85 869 6061; 85 869 6933

Centrum Obsługi Teleinformatycznej
ul. Branickiego 3/5
15-086 Białystok
tel.: 85 879 7979
infolinia@um.bialystok.pl

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Dyrektor Edyta Marzena Mozyrska

ul. Słonimska 1, pok. 1205
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6351
fax: 85 879 7211
kps@um.bialystok.pl

Referat Kultury
ul. Słonimska 1, pok. 1207-1209
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6364
kultura@um.bialystok.pl

Referat Promocji i Turystyki
ul. Słonimska 1, pok. 1201
15-087 Białystok
tel.: 85 879 7326
promocja@um.bialystok.pl

Referat Sportu
ul. Słonimska 1, pok. 1210-1212
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6213
sport@um.bialystok.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Słonimska 1, pok. 1202-1203
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6511
mkz@um.bialystok.pl

Departament Obsługi Mieszkańców

Dyrektor Dorota Polkowska

ul. Branickiego 3/5, pok. 312
15-086 Białystok
tel.: 85 869 6526
dom@um.bialystok.pl

Departament Obsługi Urzędu

Dyrektor Jerzy Wenclik

ul. Słonimska 1, pok. 03
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6232
fax: 85 869 6202
obu@um.bialystok.pl

Departament Ochrony Środowiska

Dyrektor Anna Morzy

ul. Słonimska 1, pok. 1107
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6408
dos@um.bialystok.pl

Departament Organizacyjny i Nadzoru

Dyrektor Renata Helena Sochoń

ul. Słonimska 1, pok. 1008
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6111
fax: 85 869 6033
dorn@um.bialystok.pl

Departament Prezydenta Miasta

Dyrektor Kamil Waligóra

ul. Słonimska 1, pok. 401
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6961
dpm@um.bialystok.pl

Departament Rachunkowości

Dyrektor Krzysztof Werda

ul. Słonimska 1, pok. 313
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6215
fax: 85 869 6268
drk@um.bialystok.pl

Departament Skarbu

Dyrektor Hanna Stankiewicz

ul. Słonimska 1, pok. 709
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6072
fax: 85 869 6220
dsk@um.bialystok.pl

Departament Spraw Społecznych

Dyrektor Adam Kurluta

ul. Bema 60/1, pok. 10
15-370 Białystok
tel.: 85 869 6550
fax: 85 869 6551
dsp@um.bialystok.pl

Departament Strategii i Rozwoju

Dyrektor Tomasz Buczek

ul. Słonimska 1, pok. 908
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6119
fax: 85 869 6211
dsr@um.bialystok.pl

Departament Urbanistyki i Architektury

Dyrektor Agnieszka Rzosińska

ul. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
15-437 Białystok
tel.: 85 869 6603; 85 869 6608
fax: 85 869 6607
dua@um.bialystok.pl

ul. Słonimska 1, pok. 1405
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6039
fax: 85 869 6208
dua2@um.bialystok.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Mieczysław Mejsak

ul. Branickiego 3/5, pok. 108
15-086 Białystok
tel.: 85 869 6466
usc@um.bialystok.pl

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Dyrektor Zarządu Bogusław Prokop

ul. Składowa 11, pok. 108
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6980
fax: 85 869 6979
bkm@um.bialystok.pl

Zarząd Dróg Miejskich

Dyrektor Zarządu Marzenna Dubowska

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Do góry