• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konta bankowe Urzędu Miejskiego

Departament Rachunkowości

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6215
fax: 85 869 6268

Departament Finansów

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6151
fax.: 85 869 6268

Przypominamy

Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu należy uiszczać do końca marca każdego roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

Bank PEKAO S.A.

05 1240 5211 1111 0010 3553 7778

(grunty Gminy)

24 1240 5211 1111 0010 3553 7824

(grunty Skarbu Państwa).

 


Informacja w sprawie opłaty skarbowej

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić:

1. na numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta

BANK PEKAO S.A. 

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

lub 

2. gotówką bez prowizji w:

  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 29,
  • Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 6,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
  • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115.
Do góry