• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Podatki i opłaty

Konta bankowe Urzędu Miejskiego

Departament

Rachunkowości

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

drk@um.bialystok.pl  

konta»

Departament

Finansów

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

dfn@um.bialystok.pl  

konta»


Przypominamy

Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu należy uiszczać do końca marca każdego roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

Bank PEKAO S.A.

05 1240 5211 1111 0010 3553 7778

(grunty Gminy)

24 1240 5211 1111 0010 3553 7824

(grunty Skarbu Państwa).

 


Informacja w sprawie opłaty skarbowej

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić:

1. na numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta

BANK PEKAO S.A. 

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

lub 

2. gotówką bez prowizji w:

  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 29,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
  • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5.
Do góry