Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Charakterystyka miasta

Białystok, liczący ok. 300 tysięcy mieszkańców, jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Miasto pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu Podlasia.

Białystok to ponadregionalny ośrodek akademicki i naukowy. Obecnie w Białymstoku funkcjonuje 15 wyższych uczelni, na których studiuje ponad 30 tys. studentów. Najstarszą uczelnią wyższą Białegostoku jest Uniwersytet Medyczny. Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce, a Uniwersytet w Białymstoku - największą uczelnią ekonomiczną. Ich wyniki potwierdzają najwyższe standardy nauczania, stanowiąc o ich prestiżu i renomie.

Białystok to nowa przestrzeń technologii, nauki i talentu

Szansą na wzmocnienie współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz na rozwój przedsiębiorczości akademickiej jest Białostocki Park Naukowo - Technologiczny (BPN-T). Realizacja projektu zostanie wkrótce zakończona, podczas gdy, mając na uwadze potrzeby przedsiębiorców, koncepcje projektów badawczo - rozwojowych, przy udziale pracowników uczelni, z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego Parku, powstawały już od dawna. W strategii rozwoju BPN-T znalazły się branże takie jak informatyka i medycyna, w których przedsiębiorcy mogą liczyć na szczególne wsparcie. Miarą rosnącej innowacyjności naszego Miasta są sukcesy białostockich firm, które coraz aktywniej współpracują z uczelniami.

Wspieranie przedsiębiorców, poszukiwanie inwestorów strategicznych na rzecz tworzenia miejsc pracy w mieście to jeden ze strategicznych celów rozwoju przyjętych przez miasto

W ramach realizowanych przez Miasto inwestycji, podejmowane są działania zmierzające do poprawy układu komunikacyjnego Białegostoku, a przez to zwiększenia dostępności do terenów inwestycyjnych. Oferta funkcjonującej Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to tereny inwestycyjne uzbrojone w infrastrukturę techniczną i nowy układ komunikacyjny. Inwestując zarówno w Podstrefie jak i na terenach BPN-T inwestor może liczyć na korzystne warunki użytkowania, w tym na ulgi i zwolnienia podatkowe.

Białystok wpisał się na stałe do grona liderów pod względem liczby realizowanych projektów, współfinansowanych ze środków unijnych. Najwyraźniej aktywność tą można dostrzec w rozwoju infrastruktury drogowej, zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i tranzytowym. Przez Miasto planowany jest przebieg trasy kolejowej Rail Baltica, stanowiącej element transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki, oraz drogowego szlaku Via Carpatia, pokrywającego się na Podlasiu częściowo z drogami S-19 i S-8, łączącego kraje Europy Południowej ze Skandynawią.

Białystok to miasto, które dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego są wysokie pozycje w rozlicznych konkursach i rankingach, m.in.:

 • 6 miejsce w rankingu Gmina na 5!, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 2012,
 • laureat konkursu "Teraz Polska" w kategorii gmina miejska w 2013 r.,
 • 6 miejsce w Polsce pod względem wykorzystania funduszy unijnych w kategorii miast na prawach powiatu - według rankingu "Rzeczpospolitej", 2013,
 • 4 miejsce wśród miast wojewódzkich inwestujących w infrastrukturę techniczną - według rankingu dwutygodnika "Wspólnota - pismo samorządu terytorialnego", 2013,
 • 5 miejsce Prezydenta Miasta Białegostoku - według Rankingu prezydentów miast tygodnika "Newsweek Polska", 2013,
 • 3 miejsce w rankingu Miast Przyjaznych Kierowcom - według tygodnika "Motor", 2014,
 • 1 miejsce wśród polskich miast i 19 miejsce na 79 miast europejskich, w których żyje się najlepiej - według rankingu "The Guardian", 2014,
 • laureat konkursu "Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014" - nagrodzone 2 projekty: Przebudowa Rynku Kościuszki, Przygotowanie terenów dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • Białystok to najspokojniejsze miasto wojewódzkie w Polsce. Wskaźnik przestępstw na tysiąc mieszkańców w 2014 r. nie przekroczył tutaj 18,8, Raport Home Broker, 2015
 • 3 miejsce wśród miast wojewódzkich w Polsce pod względem najlepszych warunki do prowadzenia biznesu, raport Doing Business in Poland 2015.
 • 2 miejsce wśród miast wojewódzkich w rankingu najbogatszych samorządów przygotowanym przez pismo „Wspólnota”, 2015.
Do góry