• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Charakterystyka miasta

Charakterystyka miasta

Białystok to największe miasto Polski północno-wschodniej i stolica województwa podlaskiego. Liczy około 300 tysięcy mieszkańców, a wraz z gminami ościennymi, jako aglomeracja białostocka, ponad 450 tysięcy. Miasto pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Zyskało nowoczesny wymiar, nie zatracając przyjaznego, kameralnego charakteru. Rokrocznie zajmuje bardzo wysokie pozycje w rankingach miast najlepszych do życia. Współczesną wizytówką Białegostoku stały się: nowoczesny kompleks kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego, budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej, Stadion Miejski i najpiękniejsze w Polsce murale.

Białystok to ponadregionalny ośrodek akademicki i naukowy. Obecnie funkcjonuje tu 11 uczelni wyższych, na których studiuje około 25 tys. studentów. Najstarszą uczelnią wyższą w mieście jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Politechnika Białostocka jest natomiast największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce, a Uniwersytet w Białymstoku – największą uczelnią ekonomiczną. Ich wyniki potwierdzają najwyższe standardy nauczania, stanowiąc o prestiżu i renomie.

Białystok to przestrzeń technologii, nauki i talentu

Polem współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz miejscem rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i startupowej jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). To pierwszy w Polsce wschodniej certyfikowany technopark. Funkcjonuje w nim sprawny Inkubator Technologiczny dla młodych, dynamicznie rozwijających się firm szczególnie z branż: IT, DTP, medycznej, druk 3D, itd. Centrum Technologiczne BPN-T oferuje: specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, sale szkoleniowe oraz biura do wynajęcia. Ponadto w ramach Parku funkcjonuje Transferownia – przestrzeń spotkań nauki i biznesu oraz Centroom – biuro coworkingowe.

Białystok dla biznesu, inwestycji i nowych miejsc pracy 

Miasto nieustannie inwestuje w poprawę układu komunikacyjnego i zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych. Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) to tereny inwestycyjne uzbrojone w infrastrukturę techniczną i nowy układ komunikacyjny. Inwestycje w Podstrefie i na terenach BPN-T przekładają się dla każdego Inwestora na korzystne warunki użytkowania, w tym ulgi i zwolnienia podatkowe.

Białystok należy do grona liderów jeśli chodzi o liczbę inwestycji realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych. Nakłady na inwestycje są priorytetem, Białystok jest na drugim miejscu wśród miast wojewódzkich pod kątem udziału wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej zyskała w tym obszarze infrastruktura drogowa, zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i tranzytowym, co obrazuje pierwsze miejsce wśród miast wojewódzkich pod kątem udziału wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem. Przez Białystok przebiega trasa kolejowa Rail Baltica, stanowiąca element transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. Także szlak drogowy Via Carpatia przebiega przez Białystok, pokrywając się częściowo z drogami S-19 i S-8, łącząc kraje Europy Południowej ze Skandynawią.

Białystok to miasto, które dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego są wysokie pozycje w rozlicznych konkursach i rankingach, m.in.:

 • Badanie „Jakość życia w miastach europejskich” Komisji Europejskiej wskazało Białystok jako miasto, w którym jakość życia - ze wszystkich badanych miast europejskich - podniosła się najbardziej w ostatnich 5 latach. Dodatkowo wg. autorów raportu Białystok jest czwartym miastem w Europie i pierwszym w Polsce w kwestii bezpieczeństwa, 
 • Białystok został wyróżniony w 22 edycji ogólnopolskiego konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023”. Miasto otrzymało nagrodę w kategorii „Edukacja ekologiczna”  za projekt pn. Akcja edukacyjna „Czysty Białystok”,
 • Muzeum Pamięci Sybiru zostało docenione przez obradującą w Strasburgu Komisję Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Białostocka placówka zdobyła prestiżową Nagrodę Muzealną Rady Europy 2024,
 • Białystok został doceniony w rankingu „Miasta Przyjazne dla Biznesu” magazynu Forbes. Uzyskał 3. miejsce w kategorii 150-299 tys. mieszkańców,
 • Białystok znajdował się w gronie dziesięciu najlepszych polskich miast (w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców) 11 edycji rankingu „Perły Samorządu 2023”. Prezydent Tadeusz Truskolaski został wyróżniony w kategorii „Najlepszy Włodarz dużego miasta”,
 • W 12 edycji rankingu TomTom Traffic Index.– obrazującego trendy dotyczące ruchu drogowego w 389 miastach w 56 krajach na całym świecie. Przejazd przez 10-kilometrowy odcinek centrum Białegostoku zajmuje tylko 15 minut i 30 sekund i jest to najlepszy wynik wśród polskich miast,
 • Najatrakcyjniejszym miastem do mieszkania w województwie podlaskim jest Białystok., wg. ogólnopolskiego rankingu „Gmina dobra do życia”, badającego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Zestawienie opracowane zostało przez Polską Akademię Nauk,
 • Białystok po raz kolejny zdobył prestiżową nagrodę Ekolaur w konkursie „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”. Miasto zostało wyróżnione w kategorii „Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych”. Uznanie kapituły konkursowej zyskało przedsięwzięcie: Poprawa bioróżnorodności miasta w ramach projektu „Drugie życie drzew”,
 • Przebudowa koryta rzeki Białej – znalazła się wśród trzech projektów nagrodzonych w szóstej edycji  konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Białystok znalazł się na siódmym miejscu w ogólnej klasyfikacji, a w obszarze edukacji na pierwszym Raportu „Indeks Zdrowych Miast”, który przygotowywali eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Grupy LUX MED,
 • Miasto Białystok zdobyło trzecie miejsc w konkursie „Re!Generacja” polegającym na gromadzeniu opakowań typu Tetra Pak. Mieszkańcy naszego miasta zebrali 124,6 ton tego rodzaju opakowań. Nagrodą za zdobycie jest ścieżka edukacyjna składająca się z pięciu tablic zamontowanych na drewnianych stelażach,
 • Prezydent Tadeusz Truskolaski został uhonorowany nadzwyczajnym wyróżnieniem „Mecenas Wiedzy”, a Miasto Białystok otrzymało prestiżowy certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Organizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,
 • Miasto zajęło III miejsce za realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” oraz wyróżnienie za Epi-Centrum Nauki w kategorii dużych miast – powyżej 200 tys. w konkursie Innowacyjny Samorząd 2022,
 • Białystok nalazł się wśród dziesięciu najlepszych miast, w kategorii powyżej 100 tysięcy mieszkańców rankingu „Perły Samorządu 2022”,
 • Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski został nagrodzony w kategorii najlepszy włodarz dużego miasta rankingu „Perły Samorządu 2022”,
 • Działalność Muzeum Pamięci Sybiru została nagrodzona Podlaską Marką 2022 w kategorii Społeczeństwo (I miejsce),
 • Nagroda EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2021 za realizację projektów o znaczeniu proekologicznym w okresie ostatnich 20 lat. Miasto otrzymało także wyróżnienie w kategorii: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii za rewitalizację stawu przy ul. A. Mickiewicza wraz z otoczeniem, poprawę jakości wody w tym miejscu, a także zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego i działania proekologiczne, takie jak budowa w okolicy stawu budki dla nietoperzy,
 • Białostocka Komunikacja Miejska otrzymała nagrodę w XI edycji konkursu LIDER ITS 2021 w kategorii „Najlepsze wdrożenie” za zainstalowanie mobilnych automatów biletowych w 255 pojazdach BKM oraz uruchomienie bezgotówkowego systemu płatności z wykorzystaniem modelu transakcyjnego MTT/PaYG,
 • Białystok zajął drugie miejsce w grupie miast powyżej 200 tys. mieszkańców rankingu Samorządy Przyjazne Życiu w 2021,
 • Białystok zajął 4. miejsce w kategorii miast powyżej 200 tys. mieszkańców w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2021,
 • Miasto Białystok zostało laureatem rankingu „Perły Samorządu 2021” Dziennika Gazety Prawnej. Stolica Podlasia znalazła się wśród dziesięciu najlepszych miast, w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców. Zostało przyznane również wyróżnienie prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu - najlepszy włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • Białystok zajął trzecie miejsce w kategorii duże miasta w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021”, za realizację zielonych przystanków.
Do góry