• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Charakterystyka miasta

Charakterystyka miasta

Białystok to największe miasto Polski północno-wschodniej i stolica województwa podlaskiego. Liczy około 300 tysięcy mieszkańców, a wraz z gminami ościennymi, jako aglomeracja białostocka, ponad 450 tysięcy. Miasto pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Zyskało nowoczesny wymiar, nie zatracając przyjaznego, kameralnego charakteru. Rokrocznie zajmuje bardzo wysokie pozycje w rankingach miast najlepszych do życia. Współczesną wizytówką Białegostoku stały się: nowoczesny kompleks kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego, budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej, Stadion Miejski i najpiękniejsze w Polsce murale.

Białystok to ponadregionalny ośrodek akademicki i naukowy. Obecnie funkcjonuje tu 11 uczelni wyższych, na których studiuje około 25 tys. studentów. Najstarszą uczelnią wyższą w mieście jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Politechnika Białostocka jest natomiast największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce, a Uniwersytet w Białymstoku – największą uczelnią ekonomiczną. Ich wyniki potwierdzają najwyższe standardy nauczania, stanowiąc o prestiżu i renomie.

Białystok to przestrzeń technologii, nauki i talentu

Polem współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz miejscem rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i startupowej jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). To pierwszy w Polsce wschodniej certyfikowany technopark. Funkcjonuje w nim sprawny Inkubator Technologiczny dla młodych, dynamicznie rozwijających się firm szczególnie z branż: IT, DTP, medycznej, druk 3D, itd. Centrum Technologiczne BPN-T oferuje: specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, sale szkoleniowe oraz biura do wynajęcia. Ponadto w ramach Parku funkcjonuje Transferownia – przestrzeń spotkań nauki i biznesu oraz Centroom – biuro coworkingowe.

Białystok dla biznesu, inwestycji i nowych miejsc pracy 

Miasto nieustannie inwestuje w poprawę układu komunikacyjnego i zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych. Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) to tereny inwestycyjne uzbrojone w infrastrukturę techniczną i nowy układ komunikacyjny. Inwestycje w Podstrefie i na terenach BPN-T przekładają się dla każdego Inwestora na korzystne warunki użytkowania, w tym ulgi i zwolnienia podatkowe.

Białystok należy do grona liderów jeśli chodzi o liczbę inwestycji realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych. Nakłady na inwestycje są priorytetem, Białystok jest na drugim miejscu wśród miast wojewódzkich pod kątem udziału wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej zyskała w tym obszarze infrastruktura drogowa, zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i tranzytowym, co obrazuje pierwsze miejsce wśród miast wojewódzkich pod kątem udziału wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem. Przez Białystok przebiega trasa kolejowa Rail Baltica, stanowiąca element transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. Także szlak drogowy Via Carpatia przebiega przez Białystok, pokrywając się częściowo z drogami S-19 i S-8, łącząc kraje Europy Południowej ze Skandynawią.

Białystok to miasto, które dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego są wysokie pozycje w rozlicznych konkursach i rankingach, m.in.:

 • Miasto zajęło III miejsce za realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” oraz wyróżnienie za Epi-Centrum Nauki w kategorii dużych miast – powyżej 200 tys. w konkursie Innowacyjny Samorząd 2022,
 • Białystok nalazł się wśród dziesięciu najlepszych miast, w kategorii powyżej 100 tysięcy mieszkańców rankingu „Perły Samorządu 2022”,
 • Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski został nagrodzony w kategorii najlepszy włodarz dużego miasta rankingu „Perły Samorządu 2022”,
 • Działalność Muzeum Pamięci Sybiru została nagrodzona Podlaską Marką 2022 w kategorii Społeczeństwo (I miejsce),
 • Nagroda EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2021 za realizację projektów o znaczeniu proekologicznym w okresie ostatnich 20 lat. Miasto otrzymało także wyróżnienie w kategorii: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii za rewitalizację stawu przy ul. A. Mickiewicza wraz z otoczeniem, poprawę jakości wody w tym miejscu, a także zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego i działania proekologiczne, takie jak budowa w okolicy stawu budki dla nietoperzy,
 • Białostocka Komunikacja Miejska otrzymała nagrodę w XI edycji konkursu LIDER ITS 2021 w kategorii „Najlepsze wdrożenie” za zainstalowanie mobilnych automatów biletowych w 255 pojazdach BKM oraz uruchomienie bezgotówkowego systemu płatności z wykorzystaniem modelu transakcyjnego MTT/PaYG,
 • Białystok zajął drugie miejsce w grupie miast powyżej 200 tys. mieszkańców rankingu Samorządy Przyjazne Życiu w 2021,
 • Białystok zajął 4. miejsce w kategorii miast powyżej 200 tys. mieszkańców w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2021,
 • Miasto Białystok zostało laureatem rankingu „Perły Samorządu 2021” Dziennika Gazety Prawnej. Stolica Podlasia znalazła się wśród dziesięciu najlepszych miast, w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców. Zostało przyznane również wyróżnienie prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu - najlepszy włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • Białystok zajął trzecie miejsce w kategorii duże miasta w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021”, za realizację zielonych przystanków,
 • Białystok jest najlepszym miejscem do życia na tle innych miast Europy według raportu Komisji Europejskiej pt. „Jakość życia w miastach europejskich”, w kategorii „wzrost jakościowy”,
 • Miasto Białystok otrzymało certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w kategorii miast do 400 tys. mieszkańców za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej,
 • W 19. edycji konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii, Białystok otrzymał nagrodę w kategorii „Ekoprodukt, zielone technologie” za „Zielone przystanki na terenie Miasta Białegostoku”. Naszemu miastu przyznano także dwa wyróżnienia – w kategorii „Edukacja ekologiczna” za „Miejski sad edukacyjny” oraz w kategorii „Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności” za „Kwietne łąki”,
 • Pierwsze miejsce w konkursie "Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt", ogłoszonym przez Ministerstwo Klimatu. Kapituła uhonorowała Białystok za rewitalizację Stawów Marczukowskich oraz rozwój komunikacji rowerowej w 2020 roku,
 • Druga pozycja Białegostoku w kategorii miast na prawach powiatu w corocznym rankingu inwestycyjnym w roku 2020 magazynu „Wspólnota”,
 • Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku nagrodzone tytułem Top Inwestycje Komunalne 2020,
 • Trzecie miejsce w kategorii miast wojewódzkich w rankingu wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2019 Białystok magazynu „Wspólnota”,
 • Nagroda za w białostockie zielone przystanki kategorii Polski Krajobraz 2019 „przestrzeń publiczna” 12. edycji plebiscytu Polska Architektura XXL 2019,
 • Białystok najatrakcyjniejszym do mieszkania miastem w Polsce według ogólnopolskiego Rankingu Dzielnic Otodom 2020,
 • wyróżnienie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych dla Miasta Białystok w kategorii „Miasta wspierające sektor nowoczesnych usług biznesowych”,
 • 3 miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu (do 299 tys. mieszkańców) rankingu w 2019 r. miesięcznika Forbes.
Do góry