• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Organizacje biznesowe

Zadaniem organizacji biznesowych jest wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu, prowadzeniu oraz rozwoju działalności gospodarczej, jak również pomoc i pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych. W tego typu działalności niezbędna jest efektywna komunikacja oraz umiejętność pozyskiwania kontaktów w środowisku biznesowym w kraju i zagranicą. Na terenie Miasta i regionu działają stowarzyszenia przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, klastry, fundacje promujące rozwój oraz inkubatory przedsiębiorczości.

Fundacje


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel.: 85 740 8683
fax: 85 740 8685
fundacja@pfrr.pl
www.pfrr.pl

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel.: 85 653 7700
fax: 85 732 9505
fundacja@bfkk.pl
www.bfkk.pl


Izby gospodarcze


Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
tel.: 85 652 5645
biuro@iph.bialystok.pl
www.iph.bialystok.pl

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
ul. Warszawska 6
15-950 Białystok
tel.: 85 743 5403
fax: 85 743 6141
izba@rzemioslo.bialystok.pl
www.rzemioslo.bialystok.pl


Stowarzyszenia


Podlaski Klub Biznesu
ul. Ciepła 40 lok. 418-420
15-472 Białystok
tel.: 796 500 590
klub@podlaskiklubbiznesu.com.pl
www.podlaskiklubbiznesu.com.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
tel.: 506 177 944
kontakt@pswf.pl
www.pswf.pl

Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców
ul. Świętego Rocha 13/15, lok. 315-319
15-879 Białystok
tel./fax.: 85 742 80 21
biuro@kupcy.com.pl
www.kupcy.com.pl

Business Center Club
siedziba: Best Western Hotel Cristal ****
ul. Lipowa 3/5
15-424 Białystok
tel.: 602 761 725
krzysztof.zukowski@bcc.org.pl
www.bcc.org.pl/loze-regionalne/loza-bialostocka/

Podlaski Związek Pracodawców
ul. Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.: 600 199 835
biuro@pracodawcypodlasia.pl
www.pracodawcypodlasia.pl


Klastry


Klaster Obróbki Metali
ul. Żurawia 71 lok. 2.04
15-540 Białystok
tel.: 85 722 24 56
biuro@metalklaster.pl
www.metalklaster.pl

Polski Klaster Budowlany
Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego
ul. Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel/fax. 85 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl
www.budowlanyklaster.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości


Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1
15-312 Białystok
kom.:601 070 552
tel.: 85 746 70 09
inkubator@iit.pb.bialystok.pl
www.inkubatorpb.pl

Akademickie Biura Karier


Biuro Karier Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 8 (Dom Studenta nr 3)
15-333 Białystok
tel.: 85 746 97 54
fax.: 85 746 97 54
tel. kom.: 728 912 221
kariera@pb.edu.pl
www.biurokarier.pb.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B, pok. 15
15-328 Białystok
tel.: 85 745 70 79
ac-bk@uwb.edu.pl
www.bk.uwb.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1 (Pałac Branickiech, II piętro, pok. 304 i 311)
15-089 Białystok
tel./fax.: 85 748 58 09
bk@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl/biuro_karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3, pok. 29 (budynek D)
15-703 Białystok
tel.: 85 652 00 24
biuro.karier@wse.edu.pl
www.wse.edu.pl/pl/dla-studenta/biuro-karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel.: 85 678 58 23
biuro.karier@wsfiz.edu.pl
www.wsfiz.edu.pl/BiuroKarier/CoTo.aspx

Biuro Karier Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ul. A. Mickiewicza 49
15-213 Białystok
tel.: 85 713 15 91
biurokarier@wswfit.com.pl
http://wswfit.com.pl/s,biuro_karier,76.html


Inne


Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Wiejska 45A
15-531 Białystok
tel.: 85 746 98 80
tnoik.bialystok@pb.edu.pl
www.tnoik.org

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
tel./fax: 85 742 12 12
biuro@bialystok.enot.pl
www.enot.pl

Do góry