• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Biuro Obsługi Inwestorów

Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.:85 869 6119, 85 869 6028
dsr@um.bialystok.pl

 


 

Departament Skarbu

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6278
dsk@um.bialystok.pl

 


 

Biuro Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel./fax: 87 565 2217, 87 565 2449
ssse@ssse.com.pl
http://www.ssse.com.pl/

zdjęcie z lotu ptaka Suwalskiej Strefy Ekonomicznej

Dlaczego Białystok?

Białystok dzięki swoim wielu walorom jest jednym z atrakcyjniejszych miejsc do prowadzenia biznesu w makroregionie Polski Wschodniej. Znany z wysoko ocenianej jakości życia, m.in. wg raportu przygotowanego przez Komisję Europejską w 2021 r. I nie jest to jedyna mocna strona Białegostoku…

Jako lider gospodarczy w regionie przyciąga mieszkańców z obszaru całego województwa. Rekrutacja pracowników, w tym specjalistów w wielu różnych branżach, jest w Białymstoku łatwiejsza niż w innych regionach kraju.

Lokalizacja i infrastruktura

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski i zarazem stolica województwa podlaskiego. Leży na strategicznym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu transgranicznym. Ukończenie modernizacji trasy S8 w 2018 r. radykalnie poprawiło zewnętrzną dostępność komunikacyjną miasta. To droga ekspresowa to fragment trasy E67 łączącej Helsinki z Warszawą i Pragą. Tu przebiega także droga krajowa S19, która docelowo będzie fragmentem trasy Via Carpatia, międzynarodowego korytarza transportowego wzdłuż wschodniej granicy Polski łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy. Atutem Białegostoku jest również linia kolejowa prowadząca z Helsinek do Warszawy i do Berlina. Linia jest w trakcie modernizacji w ramach projektu Rail Baltica. Stały rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, strategiczne położenie przy wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej przekonuje do podejmowania decyzji o lokowaniu inwestycji. 

Kapitał ludzki

Zaplecze kadrowe zagwarantowane przez absolwentów szkół wyższych, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, dostęp do nowoczesnych technologii sprawiają, że Białystok coraz częściej rozważany jest przez międzynarodowe korporacje jako miejsce ulokowania swojej filii.

Wykwalifikowaną kadrę zapewnia 11 uczelni wyższych, na których kształci się ponad 24 tysiące studentów, w tym ponad 1 400 studentów zagranicznych. Wśród najczęściej wybieranych kierunków są: lekarski, ekonomia, zarządzanie, budownictwo i informatyka. Po roku akademickim 2019/2020 na rynek pracy wkroczyło 6 498 absolwentów.

Przestrzeń biurowa

Pozycja Białegostoku na rynku powierzchni biurowych sukcesywnie umacnia się i jest konkurencyjna. Siłą napędową tego sektora jest rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie biurowe zarówno ze strony lokalnych, jak i międzynarodowych firm. Istniejąca powierzchnia biurowa to około 55 000 m2 o zróżnicowanym standardzie.

Przestrzeń magazynowa

Krajowa sieć drogowa, która zapewnia dogodny dojazd do i z Warszawy tworzy z Białegostoku atrakcyjne miejsce do budowy magazynów logistycznych. Swoje inwestycje lokują tu już najwięksi deweloperzy z branży. Rozwój gospodarczy miasta oraz funkcjonalna dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna sprawia, że wzrasta zainteresowanie naszą lokalizacją.

Magazyny w regionie charakteryzują się jednym z najniższych wskaźników pustostanów w Polsce. Świadczy to o wysokim stopniu zagospodarowania istniejących powierzchni, a także wyczerpywaniu się istniejących rezerw.

Jak wynika z danych firmy doradczej Colliers, aktywność najemców w regionie wschodnim utrzymała się na podobnym poziomie - w 2020 r. wynajęto tam 130,5 tys. m2, czyli o zaledwie o 100 m2 mniej niż w 2019 r.

Zielone Podlasie

Białystok jest wprost idealną bazą wypadową do licznych atrakcji turystycznych nie tylko okolicy, ale i całego regionu. Różnorodny krajobraz, lasy, rzeki i jeziora pozwolą zapomnieć i odpocząć od hałasu i zgiełku miasta. Bogactwo historyczno-kulturowe zachwyci każdego - przepiękna, drewniana zabudowa - świat różnych tradycji, kultur i religii w harmonii współistnieje tu od wieków. Regionalna kuchnia pozwoli odkryć nowe, zaskakujące smaki.

Jednym z priorytetów Miasta Białystok jest tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości poprzez rozbudowę zaplecza naukowo-badawczego, ale przede wszystkim poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na przygotowanie i dostępność wykwalifikowanych kadr na potrzeby obecnych i przyszłych inwestorów. Stan infrastruktury technicznej, efektywny system komunikacyjny, bogata oferta kulturalna i sportowa – to wszystko stanowi o wysokiej jakości życia w Białymstoku.

Przedsiębiorcy na każdym etapie inwestycji mogą liczyć na wsparcie Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Profesjonalny zespół przygotowuje indywidualne oferty zawierające informacje i szczegółowe dane dotyczące terenu inwestycyjnego, powierzchni biurowej bądź magazynowej, a także w organizuje wizyty studyjne dla zewnętrznych inwestorów. Zapewnia indywidualną pomoc przy w realizacji kluczowych inwestycji.


Do góry