• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Biuro Obsługi Inwestorów

Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.:85 869 6119, 85 869 6028

dsr@um.bialystok.pl

 


 

Departament Skarbu

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6278

dsk@um.bialystok.pl

 


 

Biuro Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel./fax: 87 565 2217, 87 565 2449
ssse@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl

Tereny Podstrefy

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające okolice ulic Kuronia oraz Mickiewicza

ul. Kuronia oraz ul. Mickiewicza

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające okolice ulicy Myśliwskiej

ul. Myśliwska

Podstrefa Białystok SSSE

Podstrefa Białystok – informacje ogólne

Informgrafika pokazująca warotiśc inwestycji w Podstrefie 620 mln zł, 1451 miejsc pracy, możliwośc zwolnienia do 70% z podatku, dostępnośc komunikacyjną, dostęp do infrastruktury.

Utworzona w 2008 r. Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje obszar o powierzchni 94,2779 ha. Położony jest na dwóch obrębach geodezyjnych: Dojlidy i Krywlany. Miasto Białystok uzbroiło teren w obrębie Dojlidy w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu k pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”. Oba projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Tereny inwestycyjne położone w obrębie Krywlany zyskały niezbędną infrastrukturę drogową i techniczną w ramach projektu pt. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku”. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Wszystkie tereny Podstrefy Białystok zostały nabyte przez inwestorów. Do końca 2021 r. zrealizowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie ok. 619,6 mln zł, utworzonych zostało 1.147 nowych miejsc pracy oraz utrzymano 304 miejsca pracy, z tego nakłady inwestycyjne firm z aktywnymi zezwoleniami wydanymi przedsiębiorcom przez Zarząd SSSE stanowiły ok. 547,6 mln zł. Struktura branżowa przedsiębiorców działających na terenach inwestycyjnych Podstrefy jest zróżnicowana. Rozwija się tutaj m.in. przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny, przetwórstwo przemysłowe oraz branże: sanitarna, metalowa, poligraficzna i logistyka.

Zdjęcie w lotu ptaka Podstrefy Białytsok, Zdjęcie pokazuje tereny przemysłowe.

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, z 2021 r. poz. 2105) – to instrument wsparcia, który umożliwia przedsiębiorcom, realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski, uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 10 -15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Nowa inwestycja może być realizowana zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy otrzymać decyzję, która jest wydawana na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., na obszarze zarządzanym przez SSSE.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dzielnica Nauki i Przemysłu

Grafika przedstawia lokalizację na schematycznej mapie miasta Białegostoku: Podstrefy Białystok, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białostockiego Paku Naukowo-Technologicznego

Do góry