• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Profil gospodarczy miasta

Wiodącymi branżami w gospodarce miasta Białegostoku są m.in. przemysł maszynowy, elektromaszynowy, elektrotechniczny, spożywczy i tekstylny/bieliźniarski. Coraz większą rolę odgrywa dynamicznie rozwijający się przemysł i usługi wysokich technologii. Przemysł ten obejmuje produkcję specjalistycznego sprzętu medycznego, elektronikę, technologie informatyczne i automatykę sterowaną.

Według danych na dzień 31 grudnia 2014 r. w mieście Białystok zarejestrowanych było w rejestrze REGON 33 735 podmiotów gospodarczych i 3 193 spółek handlowych. W ogólnej liczbie spółek handlowych 2 924 stanowiły spółki z prywatnym kapitałem krajowym i 414 spółki z udziałem kapitału zagranicznego, w tym 244 z jednorodnym kapitałem zagranicznym.

W Białymstoku kapitał zagraniczny reprezentują m.in. następujące firmy: Russian Standard Corporation - CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok, Standard Motor Products Inc - SMP Poland Sp. z o.o., ALTRAD - Altrad Poland S.A., Nordstjernan – Rosti Polska Sp. z o.o., Nordstjernan - Rosti Bianor Sp. z o.o., NIBE AB - Nibe Biawar Sp. z o.o., Mecom Press AS - Media Regionalne Sp. z o.o., SABMiller Group - Zakład produkcyjny: Kompania Piwowarska S.A. Browar Białystok, ESSMeditec AB - BiaMediTek Sp. z o.o., NSG Group - Pilkington Automative Poland Sp. z o.o. Oddział "Metal" w Białymstoku.

Białostocki Park Naukowo - Technologiczny

Laboratoria:

 • Laboratorium Obrazowania Molekularnego,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Interaktywnej,
 • Prototypownia 3D,
 • Innowacyjne Laboratorium Metalurgiczne,
 • Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej,
 • Laboratorium o Profilu Biomedycznym,
 • Laboratorium w Branży Fizykochemicznej.

Podstrefa Białystok Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Obejmuje tereny o powierzchni około 94 ha. W Podstrefie Białystok zainwestowali dotychczas przedsiębiorcy z następujących branż:

 • produkcja wodnych i grzewczych systemów instalacyjnych,
 • produkcja elektrycznych podgrzewaczy do wody, pomp ciepła, kolektorów słonecznych,
 • produkcja obudów z tworzyw sztucznych do narządzi elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego,
 • branża maszynowa,
 • branża poligraficzna,
 • hartownia,
 • odlewnia.

Białystok - zachęty inwestycyjne:

 • duże zaplecze naukowo-dydaktyczne,
 • wykwalifikowana kadra,
 • koszty pracy około 10% niższe od przeciętnych w Polsce,
 • współpraca Miasta ze szkołami wyższymi i przedsiębiorcami,
 • stała poprawa dostępności komunikacyjnej,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
 • ulgi podatkowe dla inwestorów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Dane statystyczne dla Miasta Białystok – dostępne są w zakładce Dokumenty.

Do góry