• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2015-2018

Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami środowiska gospodarczego jest w obecnych, złożonych warunkach funkcjonowania gminy jednym z podstawowych elementów kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i przejawem rozwiniętej świadomości władz lokalnych.

Współdziałanie obu stron prowadzi do lepszego, bardziej świadomego i odpowiadającego potrzebom społecznym planowania i podejmowania działań pro-społecznych i pro-rozwojowych.

Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej Miasta, a także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze, w dniu 19 marca 2015 roku na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 205/15 została powołana Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2015 - 2018.

Celem Rady jest współpraca środowiska gospodarczego w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii, podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Miasta Białegostoku.

Do zadań Rady należy przedstawianie i opiniowanie stanowisk w sprawach dotyczących:

  • projektów dokumentów programowych Miasta Białystok, w tym związanych z realizacją Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2020 plus,
  • inicjatyw podejmowanych przez organy Miasta Białystok, przedsiębiorców oraz inne środowiska mające wpływ na aktywizację rynku pracy,
  • warunków i możliwości rozwoju gospodarczego miasta.

Regulamin Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku

rozmiar: 503.95 KB PDF pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2015-2018

rozmiar: 548.62 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 584/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2015-2018 oraz określenia zasad i trybu jej działania

rozmiar: 666.8 KB PDF pobierz

Regulamin Rady Ekspertów ds. Gospodarczych

rozmiar: 558.54 KB PDF pobierz

Regulamin Rady Przedsiębiorczości

rozmiar: 565.11 KB PDF pobierz

Zarządzenie Rada Ekspertów ds. Gospodarczych

rozmiar: 829.23 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 1022/07 Prezydenta Miasta Białegostoku

rozmiar: 32 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 2020/05 Prezydenta Miasta Białegostoku

rozmiar: 26.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 263/03 Prezydenta Miasta Białegostoku

rozmiar: 25.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 266/07 Prezydenta Miasta Białegostoku

rozmiar: 36 KB DOC pobierz
Do góry