• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Charakterystyka miasta

Charakterystyka miasta

Białystok to największe miasto Polski północno-wschodniej i stolica województwa podlaskiego. Liczy około 290 tysięcy mieszkańców, a wraz z gminami ościennymi, jako aglomeracja białostocka, ponad 400 tysięcy. Miasto pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu.

Białystok to ponadregionalny ośrodek akademicki i naukowy. Obecnie funkcjonuje tu 11 uczelni wyższych, na których studiuje ponad 25 tys. studentów. Najstarszą uczelnią wyższą w mieście jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Politechnika Białostocka jest natomiast największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce, a Uniwersytet w Białymstoku – największą uczelnią ekonomiczną. Ich wyniki potwierdzają najwyższe standardy nauczania, stanowiąc o prestiżu i renomie.

Białystok to nowa przestrzeń technologii, nauki i talentu

Polem współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz miejscem rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i startupowej jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). To pierwszy w Polsce wschodniej certyfikowany technopark. Funkcjonuje w nim sprawny Inkubator Technologiczny dla młodych, dynamicznie rozwijających się firm szczególnie z branż: IT, DTP, medycznej, druk 3D, itd. Centrum Technologiczne BPN-T oferuje: specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, sale szkoleniowe oraz biura do wynajęcia. Ponadto w ramach Parku funkcjonuje Transferownia – przestrzeń spotkań nauki i biznesu oraz Centroom – biuro coworkingowe.

Białystok dla biznesu, inwestycji i nowych miejsc pracy 

Miasto nieustannie inwestuje w poprawę układu komunikacyjnego i zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych. Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) to tereny inwestycyjne uzbrojone w infrastrukturę techniczną i nowy układ komunikacyjny. Inwestycje w Podstrefie i na terenach BPN-T przekładają się dla każdego Inwestora na korzystne warunki użytkowania, w tym ulgi i zwolnienia podatkowe.

Białystok należy do grona liderów jeśli chodzi o liczbę inwestycji realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych. Nakłady na inwestycje są priorytetem, Białystok jest na drugim miejscu wśród miast wojewódzkich pod kątem udziału wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej zyskała w tym obszarze infrastruktura drogowa, zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i tranzytowym, co obrazuje pierwsze miejsce wśród miast wojewódzkich pod kątem udziału wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem. Przez Białystok przebiega trasa kolejowa Rail Baltica, stanowiąca element transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. Także szlak drogowy Via Carpatia przebiega przez Białystok, pokrywając się częściowo z drogami S-19 i S-8, łącząc kraje Europy Południowej ze Skandynawią.

Białystok to miasto, które dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego są wysokie pozycje w rozlicznych konkursach i rankingach, m.in.:

 • wyróżnienie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych dla Miasta Białystok w kategorii „Miasta wspierające sektor nowoczesnych usług biznesowych”,
 • 3 miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu (do 299 tys. mieszkańców) rankingu w 2019 r. miesięcznika Forbes,
 • nagroda Top Inwestycji Polski Wschodniej 2019 dla Muzeum Pamięci Sybiru,
 • 7 miejsce w kategorii miast najbardziej otwartych na ludzi rankingu miesięcznika Forbes w 2019 r.,
 • 7 miejsce w XV Rankingu Samorządów magazynu Rzeczpospolita,
 • 10 miejsce wśród najbardziej innowacyjnych miast rankingu miesięcznika Forbes w 2019 r.,
 • 10 miejsce w rankingu „Bogactwo Samorządów. Ranking dochodów JST” czasopisma „Wspólnota” opublikowanego 23 lipca 2019 r.,
 • laureat rankingu „Perły Samorządu” Dziennika Gazety Prawnej w 2019 r. w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • Białystok w gronie polskich „miast przyszłości” w raporcie „Polish Cities of the Future 2019/20”,
 • Miasto Białystok zdobyło wyróżnienie za działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających i dołączyło do raportu „Miast Przyjaznych Pszczołom”,
 • tytuł „Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”, przyznawany w ramach projektu „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”,
 • 1 miejsce w konkursie Portalu Komunalnego na najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy dla białostockiego jarmarku, który odbył się przed Ratuszem,
 • wyróżnienie miesięcznika budowlanego „Builder” w kategorii „Inwestor Publiczny 2018”,
 • Tytuł Diamentowego Partnera 2018 Lotto Superligi Tenisa Stołowego,
 • nagroda Top Inwestycje Polski Wschodniej 2018 dla Miasta Białystok za przebudowę dróg i zakup nowego taboru w ramach projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”,
 • 4 miejsce dla Miasta Białystok w rankingu Gazety Wyborczej „Gdzie Wam się dobrze mieszka 2018”,
 • tytuł „Super Lidera w Innowacjach” za realizację programu zdrowotnego opartego na nowych standardach w zakresie profilaktyki grypy za realizację „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017-2020”,
 • 1 miejsce w Rankingu Zdrowia Polski 2018 organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii miast,
 • laureat Krajowej Nagrody Ekologicznej „EkoJanosik 2018 – Zielona Wstęga Polski”,
 • 9 miejsce wśród najbardziej innowacyjnych miast w Polsce 2018 r. w rankingu miesięcznika „Forbes”,
 • 7 miejsce w badaniu Eurostatu dotyczącym satysfakcji mieszkańców z czystości miast,
 • 7 miejsce w rankingu miast przyjaznych rowerzystom magazynu Rowertour w 2018 r.,
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” w kategorii gmin do 500 tysięcy mieszkańców.
Do góry