• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023

Współdziałanie podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta ma znaczący wpływ na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Szczególną rolę w kreowaniu tej współpracy odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, które tworząc warunki do rozwoju gospodarczego, zwiększają konkurencyjność i innowacyjność lokalnych gospodarek.

Jednym z priorytetów Miasta Białystok jest budowanie efektywnej współpracy środowiska przedsiębiorczości i naukowego z samorządem. Mając na względzie udział przedstawicieli biznesu i nauki w kształtowaniu polityki gospodarczej Miasta i w konsekwencji rozwoju gospodarczego na jego obszarze, Prezydent Miasta Białegostoku powołał w dniu 07 czerwca 2019 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 411/19 Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023.

Zaproszenie do uczestnictwa w Radzie otrzymali przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw mających wpływ na kształt gospodarki Białegostoku oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Rada Gospodarcza jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta. Zadaniem Rady jest wspieranie działań Prezydenta poprzez wiedzę i doświadczenie. Rada może przedstawiać stanowiska, opinie, uwagi i wnioski we wszystkich kwestiach dotyczących problematyki gospodarczej.

Regulamin Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku

rozmiar: 725.07 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 411_19 w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta BIałegostoku na lata 2019-2023

rozmiar: 1.36 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 685_19 zmieniające zarządzenie Nr 411_19 w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023 oraz określenia zasad i trybu jej działania

rozmiar: 248.25 KB PDF pobierz
Do góry