Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów czyli ADR (Alternative Dispute Resolution) stanowią alternatywę dla tradycyjnego rozwiązywania sporu w sądzie.

Postępowanie te odbywa się bez udziału sądu, a prowadzone ono jest przez niezależną, uprawnioną do tego osobę. Istnieje wiele różnych sposobów pozasądowego rozwiązywania sporu, lecz najpopularniejszymi formami są: mediacja i arbitraż.

Mediacja - jest metodą , w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, Gospodarczych.

Arbitraż – to sposób rozstrzygania sporu przy pomocy arbitra. Rozstrzyganie sporów przeprowadzane są w sprawach gospodarczych, przez bezstronnych specjalistów – arbitrów wybranych przez strony sporu.

Przy zastosowaniu tych metod strony mają możliwości zidentyfikowania i wyrażenia swoich rzeczywistych potrzeb oraz interesów, w wyniku czego wypracowana ugoda/porozumienie jest w pełni przez nie akceptowana.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało informatory dotyczące alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, przy szczególnym uwzględnieniu mediacji - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje.

Sąd Okręgowy w Białymstoku prowadzi listę Mediatorów Sądowych - więcej informacji o mediacjach.

Departament Organizacyjny i Nadzoru

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 61 11,
fax: 85 869 60 33
dorn@um.bialystok.pl

Do góry