• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Prawa i obowiązki obywatelskie

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolności, prawa i obowiązki obywatelskie jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która reguluje te kwestie w II rozdziale: http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/wolnosci-prawa-i-obowiazki-czlowieka-i-obywatela/.

W ramach prowadzonych postępowań obywatele również mają prawa i obowiązki. Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ułatwienia obywatelom przygotowało informatory mające na celu wyjaśnienie tych kwestii. 

  1. Obywatel w postępowaniu karnym,
  2. Obywatel w postępowaniu sądowoadsministracyjnym,
  3. Obywatel w postępowaniu cywilnym.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również inne informatory i ulotki dotyczące różnych kwestii prawnych w celu zwiększenia świadomości prawnej obywateli: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/broszury-i-publikacje  oraz https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/edukacja-prawna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował poradniki z zakresu praw konsumenta.

Departament Organizacyjny i Nadzoru

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 61 11,
fax: 85 869 60 33
dorn@um.bialystok.pl

Do góry