• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Lokalizacja punktów

Do odwołania, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), tj.:

  • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
  • osobiście w punkcie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

1) telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - pn.: 8:00-16:00; wt.-pt. 7:30-15:30;

2) lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;

3) lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Adres

Dni i godziny

Osoby świadczące

 

Kontakt

1.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

adwokaci

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja „Spe Salvi”

Nieodpłatna pomoc prawna,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek – piątek 7:30 – 19:30

tel. 85 879 7157

2.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

3.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

4.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

doradcy obywatelscy

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja „Spe Salvi”

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek 7:30 – 19:30

* czwartek 7:30 – 19:30

* piątek 7:30 – 19:30

 tel. 85 879 7154

5.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

6.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

7.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

adwokaci

Nieodpłatna pomoc prawna,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek 11:30 -  19:30

* wtorek 7:30 – 11:30 oraz 15:30 – 19:30

* środa 7:30 – 15:30

* czwartek 7:30 – 11:30 oraz 15:30 – 19:30

* piątek 11:30 – 15:30

tel. 85 869 6496

8.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

9.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

10.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek 7:30 – 11:30

* wtorek 11:30 – 15:30

* środa 15:30 – 19:30

tel. 85 869 6696

11.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

12.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

Lokale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja „Spe Salvi”

ul. Warszawska 50

15-077 Białystok

tel. (85) 732 01 34

email: spesalvi2016@gmail.com

http://spesalvi.org.pl/

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Warunkiem skorzystania z porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin jest rejestracja na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

W celu umówienia wizyty należy skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Lista punktów jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne--dolacz-do-nas.

Departament Organizacyjny i Nadzoru

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 61 11,
fax: 85 869 60 33
dorn@um.bialystok.pl

Do góry