• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Lokalizacja punktów

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

1) telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - pn.: 8:00-16:00; wt.-pt. 7:30-15:30;

2) lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;

3) lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1118) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Od tego dnia na wizyty zdalne mogą być zapisywane wyłącznie osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945).

Adres

Dni i godziny

Osoby świadczące

 

Kontakt

1.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

adwokaci

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja „Spe Salvi”

Nieodpłatna pomoc prawna,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek – piątek 7:30 – 19:30

tel. 85 879 7157

2.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

3.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

4.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

doradcy obywatelscy

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja „Spe Salvi”

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek 7:30 – 19:30

* czwartek 7:30 – 19:30

* piątek 7:30 – 19:30

 tel. 85 879 7154

5.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

6.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

7.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

adwokaci

Nieodpłatna pomoc prawna,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek 11:30 -  19:30

* wtorek 7:30 – 11:30 oraz 15:30 – 19:30

* środa 7:30 – 15:30

* czwartek 7:30 – 11:30 oraz 15:30 – 19:30

* piątek 11:30 – 15:30

tel. 85 869 6496

8.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

9.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

10.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna,

w tym nieodpłatna mediacja:

* poniedziałek 7:30 – 11:30

* wtorek 11:30 – 15:30

* środa 15:30 – 19:30

tel. 85 869 6696

11.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

12.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

Lokale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja „Spe Salvi”

ul. Warszawska 50

15-077 Białystok

tel. (85) 732 01 34

email: spesalvi2016@gmail.com

http://spesalvi.org.pl/

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Warunkiem skorzystania z porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin jest rejestracja na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

W celu umówienia wizyty należy skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Lista punktów jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne--dolacz-do-nas.

Departament Organizacyjny i Nadzoru

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 61 11,
fax: 85 869 60 33
dorn@um.bialystok.pl

Do góry