Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Lokalizacja punktów

Od dnia 7 czerwca 2021 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się
- telefonicznie bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
- stacjonarnie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

  1. telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - czynnym w godzinach pracy Urzędu;
  2. lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;
  3. lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl .

Lokalizacja punktów

rozmiar: 16,69 KB DOCX pobierz
Do góry