Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Lokalizacja punktów

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

 1. telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - czynnym w godzinach pracy Urzędu;
 2. lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Punkt I
  ul. Św. Rocha 3, pok. 7A
  punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja „Spe Salvi”
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 11:30
  tel. (85) 879 71 57
 2. Punkt II
  ul. Św. Rocha 3, pok. 7A
  punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja „Spe Salvi”
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30
  tel. (85) 879 71 57
 3. Punkt III
  ul. Św. Rocha 3, pok. 7A
  punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja „Spe Salvi”
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 19:30
  tel. (85) 879 71 57
 4. Punkt VII
  ul. Zamenhofa 5C, pok. nr 4
  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 11:30
  tel. (85) 869 64 96
 5. Punkt VIII
  ul. Zamenhofa 5C, pok. nr 4
  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30
  tel. (85) 869 64 96
 6. Punkt IX
  ul. Zamenhofa 5C, pok. nr 4
  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 19:30
  tel. (85) 869 64 96
 7. Punkt X
  ul. Zamenhofa 5C, pok. nr 11
  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 11:30
  tel. (85) 869 66 96
 8. Punkt XI
  ul. Zamenhofa 5C, pok. nr 11
  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30
  tel. (85) 869 66 96
 9. Punkt XII
  ul. Zamenhofa 5C, pok. nr 11
  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 19:30
  tel. (85) 869 66 96

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Punkt IV
  ul. Św. Rocha 3, pok. 7B
  punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie „Sursum Corda”
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 11:30
  tel. (85) 879 71 54
 2. Punkt V
  ul. Św. Rocha 3, pok. 7B
  punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie „Sursum Corda”
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30
  tel. (85) 879 71 54
 3. Punkt VI
  ul. Św. Rocha 3, pok. 7B
  punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie „Sursum Corda”
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 19:30
  tel. (85) 879 71 54

Lokale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Fundacja „Spe Salvi”
ul. Warszawska 50
15-077 Białystok
tel. (85) 732 01 34
e-mail: spesalvi2016@gmail.com
www: http://spesalvi.org.pl/

Stowarzyszenie Sursum Corda
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
telefon: (18) 441 19 94
e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl
www: http://www.sc.org.pl/

Do góry