• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Ogłoszenia 2020

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

10 sierpnia 2020 r. Komisja konkursowa w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek obradowała na drugim posiedzeniu, w składzie:

 1. Rafał Rudnicki – Przewodniczący Komisji,
 2. Agnieszka Komar-Morawska – członek Komisji,
 3. Andrzej Nowarski – członek Komisji,
 4. Ryszard Doliński ­– członek Komisji,
 5. Mateusz Smaczny – członek Komisji,
 6. Magdalena Kiszko-Dojlidko – członek Komisji,
 7. Zbigniew Niecikowski  ­– członek Komisji,
 8. Edyta Marzena Mozyrska – członek Komisji,
 9. Danuta Anna Pieciul  – członek Komisji.

Komisja, po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez kandydata oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rozstrzygnęła konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek.

Komisja konkursowa w głosowaniu jawnym, 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła decyzję o wskazaniu Pana Jacka Malinowskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek.

W uzasadnieniu podjętej decyzji o rozstrzygnięciu konkursu Komisja wskazała, że: Pan Jacek Malinowski w autorskim programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Białostockiego Teatru Lalek zaproponował nowy etap rozwoju wyrazistej linii artystycznej i edukacyjnej instytucji, prowadzenie kolejnych działań infrastrukturalnych, jak też dalsze włączanie się w realizację Programu Polityki Kulturalnej Miasta Zauważalne. Kandydat ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kierowania artystyczną instytucją kultury i zarządzania dużym zespołem osób. Wykazał też znaczący dorobek w zakresie realizacji projektów teatralnych i pracy artystycznej w teatrze lalek. Posiada jednocześnie umiejętności i wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł spoza budżetu Miasta na działalność instytucji. Wykazał się znajomością przepisów prawa w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych. Wskazany kandydat spełnił kryteria oceny uczestników konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek.

Wyniki konkursu wraz z dokumentacją zostały przekazane Prezydentowi Miasta Białegostoku, który 11 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o powołaniu pana Jacka Malinowskiego na dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, na okres 4 sezonów artystycznych, począwszy od dnia 1 września 2020 r.

 


 

W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Białegostoku konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek wpłynęła jedna oferta.

Oferty były przyjmowane do 27 lipca 2020 r. Ogłoszenie (na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury) zostało opublikowane 19 czerwca 2020 r. na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl, www.btl.bialystok.pl oraz bip.btl.pl i zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego; było publikowane na stronie www.e-teatr.pl i www.dziennikteatralny.pl oraz ukazało się 23 czerwca br. lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej i ogólnopolskim dzienniku Dziennik Gazeta Prawna.

Złożone oferty ocenia Komisja konkursowa w składzie:

 • Agnieszka Komar-Morawska – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Andrzej Nowarski – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ryszard Doliński ­– przedstawiciel Białostockiego Teatru Lalek;
 • Mateusz Smaczny – przedstawiciel Białostockiego Teatru Lalek;
 • Magdalena Kiszko-Dojlidko – przedstawiciel Stowarzyszenia Teatr Okno;
 • Zbigniew Niecikowski ­– przedstawiciel Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA;
 • Rafał Rudnicki – przedstawiciel organizatora;
 • Edyta Marzena Mozyrska – przedstawiciel organizatora;
 • Danuta Anna Pieciul – przedstawiciel organizatora.

Na Przewodniczącego Komisji został wyznaczony Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku.

29 lipca 2020 r. Komisja konkursowa,  po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez kandydata, w głosowaniu jawnym, podjęła decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu jednej osoby, spełniającej warunki określone w ogłoszeniu konkursowym: pana Jacka Malinowskiego.

Komisja w drugim etapie przeprowadzi rozmowę z zakwalifikowaną ze wskazaną osobą i podejmie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu.


W związku z uchyleniem Zarządzenia Nr 401/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek Prezydent Miasta Białegostoku ponownie ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora miejskiej instytucji kultury – Białostockiego Teatru Lalek.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: www.bip.bialystok.pl.

Dokumenty w konkursie należy składać do 27 lipca br.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu w zakładce w: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Więcej informacji: www.bip.bialystok.pl.

W związku z ogłoszonym konkursem na dyrektora Białostockiego Teatru Lalek oraz zgłoszonym wnioskiem o uchylenie zarządzenia z uwagi na zapisy pkt I. 2 ogłoszenia konkursowego, budzące wątpliwości interpretacyjne, Prezydent Miasta Białegostoku uchylił Zarządzenie Nr 401/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek. Konkurs zostanie niezwłocznie ogłoszony ponownie.


Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konkurs na kandydata na dyrektora miejskiej instytucji kultury – Białostockiego Teatru Lalek.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: www.bip.bialystok.pl.

Kadencja obecnego Dyrektora Teatru upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wyłonienie kandydata na dyrektora Białostockiego Teatru Lalek następuje w drodze konkursu.  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził negatywną opinię w sprawie ponownego powołania na stanowisko dyrektora obecnego dyrektora Teatru bez przeprowadzania konkursu.

Dokumenty w konkursie należy składać do 30 czerwca 2020 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu w zakładce: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Więcej informacji: www.bip.bialystok.pl


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia w maju 2020 r., przez Prezydenta Miasta Białegostoku, konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzibą w Białymstoku przy ul. K. Kalinowskiego 1.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

rozmiar: 731.41 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 401/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora BTL

rozmiar: 3.33 MB PDF pobierz

Klauzula informacyjna w konkursie

rozmiar: 199.18 KB PDF pobierz

Oświadczenie kandydata - do pobrania

rozmiar: 14.73 KB DOCX pobierz

Zarządzenie nr 428/20 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej

rozmiar: 3.14 MB PDF pobierz

Zarządzenie nr 509/20 w sprawie powołania Komisji

rozmiar: 1.1 MB PDF pobierz

Zarządzenie 533/20 w sprawie uchylenia konkursu

rozmiar: 301.44 KB PDF pobierz

Zarządzenie 534/20 w sprawie uchylenia regulaminu pracy Komisji

rozmiar: 343.5 KB PDF pobierz

Zarzadzenie 535/20 w sprawie uchylenia powołania Komisji

rozmiar: 341.04 KB PDF pobierz

Zarządzenie 536/20 w sprawie ogłoszenia konkursu

rozmiar: 2.94 MB PDF pobierz

Zarządzenie 537/20 w sprawie regulaminu Komisji konkursowej

rozmiar: 2.29 MB PDF pobierz

Klauzula informacyjna w konkursie

rozmiar: 198.81 KB PDF pobierz

Oświadczenie kandydata - do pobrania

rozmiar: 13.73 KB DOCX pobierz

Zarządzenie 633/20 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu komisji

rozmiar: 689.35 KB PDF pobierz

Zarządzenie 634/20 w sprawie powołania Komisji konkursowej

rozmiar: 727.68 KB PDF pobierz

Protokół końcowy

rozmiar: 149.01 KB PDF pobierz

Uchwała - dopuszczenie

rozmiar: 238.76 KB PDF pobierz

Uchwała - kryteria

rozmiar: 285.57 KB PDF pobierz

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

rozmiar: 405.58 KB PDF pobierz

Referat Kultury

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1207-1209

15-950 Białystok

tel. 85 869 6352
fax: 85 879 7211
kultura@um.bialystok.pl

Do góry