• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

1993 Mieczysław Czajkowski

Dodana: 01.03.2021 17:30

Mieczysław Czajkowski

Mieczysław Czajkowski – nagroda w 1993 r. za: „Ślady Jerozolimskie”.
Ur. 5 sierpnia 1926r. w Niechaczewie na Polesiu. Poeta, prozaik, felietonista. Debiutował w 1956r. w „Życiu Białostockim”. Autor reportaży i felietonów (drukowanych m.in. prasie lokalnej oraz w „Za i przeciw”, „Nowym Nurcie”) oraz powieści („Smak makucha” - 1992 „Hamlet z Davis Street” -1998 ) i wierszy („Pejzaż liryczny” - 1990 „Białostockie ścieżki” - 1992 „Ślady Jerozolimskie” -1993), a także zbioru gawęd „Odfrunęły ptasie uliczki z białostockich Bojar”, drukowanych w 1996r. w „Kurierze Porannym”.

Powieść "Powrót smętka" została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mikołaja Reja w 1998 r. W 2002 r. ukazał się "Wybór wierszy", a w 2003 r. "Legendy supraskie", stanowiące zbiór 24 legend, powstałych z rozmów z mieszkańcami Supraśla i okolic. Wspomnienia z lat dzieciństwa i okresu dojrzewaniapt. "Tworzenie siebie" wydał w 2006 r., a 2008 r. ukazały się "Odejścia i powroty". Jest inicjatorem i organizatorem Konkursu Poetyckiego Młodych "Przekroczyć próg nadziei". "Jerozolimskie ślady wpisują się w (...) bogatą i zobowiązującą tradycję utrwalonych w literaturze zapisów wędrówek do Ziemi Świętej. Czajkowski, zapisując w poetyckim słowie swoje pielgrzymie przeżycia i wzruszenia, miał świadomość, że – jak pisał kiedyś Jerzy Liebert – nie należy poetyzować tego, co można wyrazić zupełnie prosto."( W. Smaszcz, Na spotkanie świata w "Zbliżenia białostockich pisarzy cz. II" )

*** (Cieszę się Panie...)
Cieszę się Panie żeś mi wyznaczył
Początek i kres pielgrzymowania
Że policzyłeś każdy mój oddech
I serca bicie
Bo wybór taki byłby ponad
Siły
i chociaż codzień staje przed wyborem
Wyborem
I w każdej chwili poddajesz mnie
Próbie
Ten jeden ciężar zdjąłeś ze mnie
Trwania i umierania

„Jerozolimskie ślady” Epifania

Do góry