• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Ogłoszenia 2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku

18 października 2019 r. Komisja konkursowa w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku, po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez kandydata oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rozstrzygnęła konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 8 głosami „za”, podjęła decyzję o wskazaniu pani Moniki Szewczyk na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku.

Wyniki konkursu wraz z dokumentacją zostały przekazane Prezydentowi Miasta Białegostoku, który podjął decyzję o powołaniu pani Moniki Szewczyk na dyrektora Galerii Arsenał, na okres 5 lat od dnia 1 stycznia 2020 r.


9 października 2019 r. Komisja konkursowa w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku, po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez kandydata, w głosowaniu jawnym, podjęła decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu jednej osoby, spełniającej warunki konkursu: Moniki Szewczyk.

Jednocześnie Komisja podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów oceny uczestników konkursu.


W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Białegostoku konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku wpłynęła 1 oferta.

Oferty były przyjmowane od daty ogłoszenia konkursu, tj. 20 sierpnia do 30 września 2019 r. Ogłoszenie (na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury) ukazało się 20 sierpnia br. w: lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej, ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita oraz było zamieszczone na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl, www.galeria-arsenal.pl oraz www.magazynszum.pl i www.legalnakultura.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Złożoną ofertę oceni komisja konkursowa w składzie:

  • Tomasz Wendland - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Maciej Mazurek - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Zbigniew Świdziński - przedstawiciel Galerii Arsenał;
  • Anna Olesiewicz - przedstawiciel Galerii Arsenał;
  • Urszula Dąbrowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK;
  • Bogusław Florian Skok – przedstawiciel Zarządu Okręgu Północno-Wschodniego Związku Polskich Artystów Fotografików;
  • Rafał Rudnicki - przedstawiciel organizatora;
  • Agnieszka Brulińska-Skarżyńska - przedstawiciel organizatora;
  • Danuta Anna Pieciul - przedstawiciel organizatora.

Na Przewodniczącego Komisji został wyznaczony Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku. Pierwsze posiedzenie Komisji, w tym  dokonanie oceny formalnej, zaplanowano - do dnia 9 października 2019 r. Drugie posiedzenie Komisji - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami konkursu i rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 31 października 2019 r.

 


Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konkurs na kandydata na dyrektora miejskiej instytucji kultury – Galerii Arsenał w Białymstoku. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Kadencja obecnej Pani Dyrektor Galerii upływa z dniem 31 grudnia br. Zgodnie z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wyłonienie kandydata na dyrektora Galerii Arsenał następuje w drodze konkursu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził negatywną opinię w sprawie ponownego powołania na stanowisko dyrektora obecnej Pani dyrektor bez przeprowadzania konkursu.

Dokumenty w konkursie należy składać do 30 września 2019 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu w zakładce: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 


Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia w sierpniu 2019 r., przez Prezydenta Miasta Białegostoku, konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał, z siedzibą w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 2.

Protokół końcowy

rozmiar: 963.62 KB PDF pobierz

Uchwała Komisji -rozstrzygnięcie

rozmiar: 476.22 KB PDF pobierz

Uchwała Nr 1

rozmiar: 401.33 KB PDF pobierz

Uchwała Nr 2

rozmiar: 501.47 KB PDF pobierz

Zarządzenie ws. powołanie komisji konkursowej

rozmiar: 1.14 MB PDF pobierz

Zarządzenie ws. regulaminu pracy komisji konkursowej

rozmiar: 3.18 MB PDF pobierz

Ogłoszenie o konkursie

rozmiar: 2.19 MB PDF pobierz

Zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

rozmiar: 2.79 MB PDF pobierz

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu

rozmiar: 470.15 KB PDF pobierz

Klauzula informacyjna

rozmiar: 132.67 KB PDF pobierz

Referat Kultury

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok.1207-1209

15-950 Białystok

tel. 85 869 6352
fax: 85 879 7211
kultura@um.bialystok.pl

Do góry