• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Program Wydarzeń Kluczowych

Wyniki głosowania

5 - 10 czerwca 2019 r.

Projekty instytucji

 

Tytuł projektu

Ilość głosów

1.

Bieg Pamięci Sybiru

7

2.

Festiwal Artystycznej Książki dla Dzieci

26

3.

Festiwale Lalkarskie

49

4.

Halfway Festival

41

5.

Kierunek Wschód

16

6.

Podlaska Oktawa Kultur – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sztuki i Folkloru

27

 

 Projekty organizacji pozarządowych (NGO)

 

Tytuł projektu

Ilość głosów

1.

Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”

28

2.

Festiwal Kalejdoskop

 27

3.

Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”

32

4.

Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Kopyść”

6

5.

Festiwal Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”

20

6.

Max Białystok Festiwal

4

7.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku

24

8.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej

27

9.

Up To Date Festival

52

Frekwencja - 88 % osób uprawnionych (zespół 100 osób).

5 Projektów Kluczowych

1. Festiwale Lalkarskie „Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA” – Nurt Profesjonalny (2020, 2022) i „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych METAMORFOZY LALEK” (2021) - 49

2. Halfway Festival - 41

3. Up To Date Festival - 52

4. Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” - 32

5. Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców” - 28

 


„Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”
Informacja o wynikach
naboru projektów
do Programu Wydarzeń Kluczowych

W związku z Regulaminem Wydarzeń Kluczowych informujemy, że w wyniku trwającego od 20 marca do 25 kwietnia br. naboru projektów miejskie i wojewódzkie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe zgłosiły łącznie 15 projektów.

Lista nr 1 - Projekty instytucji kultury

1. Nazwa wydarzenia - Bieg Pamięci Sybiru
Organizator – Muzeum Pamięci Sybiru

2. Nazwa wydarzenia: Festiwale Lalkarskie „Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA” – Nurt Profesjonalny (2020, 2022) i „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych METAMORFOZY LALEK” (2021)
Organizator – Białostocki Teatr Lalek

3. Nazwa wydarzenia: Podlaska Oktawa Kultur – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sztuki i Folkloru
Organizator – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

4. Nazwa wydarzenia – Kierunek Wschód
Organizator - Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

5. Nazwa wydarzenia – Halfway Festiwal
Organizator - Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki 

6. Nazwa wydarzenia – Festiwal Artystycznej Książki dla Dzieci
Organizator - Galeria Arsenał

Lista nr 2 - Projekty Organizacji Pozarządowych (NGO)

1. Nazwa wydarzenia – Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Kopyść”
Organizator Akademicki Yacht Club

2. Nazwa wydarzenia - Up To Date Festival
Organizator Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

3. Nazwa wydarzenia – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku
Organizator - Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

4.Nazwa wydarzenia - Festiwal Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”
Organizator - Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

5. Nazwa wydarzenia - Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej
Organizator - Fundacja Pro Anima

6. Nazwa wydarzenia - Festiwal Kalejdoskop
Organizator – Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

7. Nazwa wydarzenia – Festiwal Literacki „Na Pograniczu Kultur”
Organizator – Fundacja Sąsiedzi

8. Nazwa wydarzenia – Max Białystok Festiwal
Organizator – Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku

9. Nazwa wydarzenia – Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - Rzeka dla Mieszkańców”
Organizator – Fundacja Teatr Latarnia

Zgłoszone projekty zostaną poddane selekcji, przez Zespół do wyboru projektów, w skład którego wchodzą: twórcy kultury miejskiej, dziennikarze, decydenci i inni liderzy opinii, w maksymalnej ilości 100 osób. Głosowanie nad projektami mającymi na celu wyłonienie 5 Wydarzeń Kluczowych ustalono na 5 czerwca 2019 r.

Ideą Programu Wydarzeń Kluczowych jest ułatwienie rozwoju dużych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez białostockich twórców oraz wydarzeń o doniosłym znaczeniu artystycznym niezależnie od ich wielkości oraz osiągnięcie stanu, w którym co najmniej pięć wydarzeń kluczowych stanie się motorem rozwoju białostockiej kultury. Program zakłada możliwość udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta pięciu przedsięwzięciom, począwszy od 2020 r. Wśród 5 Wydarzeń Kluczowych znajdą się 3 projekty z listy projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i 2 projekty zgłoszone z listy instytucji kultury.

 


 „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”

ogłoszenie o naborze projektów

do Programu Wydarzeń Kluczowych

W związku z harmonogramem „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” (PPK2018) Regulaminem Wydarzeń Kluczowych ogłasza się nabór projektów organizowanych w Białymstoku przez miejskie i wojewódzkie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy uczestnik Programu tj. miejska lub wojewódzka instytucja kultury oraz organizacja pozarządowa może zgłosić do Wydarzeń Kluczowych maksymalnie jedną imprezę, organizowaną w Białymstoku.

Zgłoszenie należy przesłać w dwóch plikach: skan podpisanego dokumentu (.pdf) oraz wersja edytowalna (.doc/.docx), wg formularza - do pobrania poniżej, na adres: kultura@um.bialystok.pl.

Nabór projektów trwa od 20 marca do 25 kwietnia br.

Ideą Programu Wydarzeń Kluczowych jest ułatwienie rozwoju dużych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez białostockich twórców oraz wydarzeń o doniosłym znaczeniu artystycznym niezależnie od ich wielkości oraz osiągnięcie stanu, w którym co najmniej pięć wydarzeń kluczowych stanie się motorem rozwoju białostockiej kultury. Program zakłada możliwość udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta pięciu przedsięwzięciom, począwszy od 2020 r. Wśród 5 Wydarzeń Kluczowych znajdą się 3 projekty z listy projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i 2 projekty zgłoszone z listy instytucji kultury.

Zgłoszone w trakcie naboru projekty zostaną poddane selekcji, przez Zespół do wyboru projektów, w skład którego wchodzą: twórcy kultury miejskiej, dziennikarze, decydenci i inni liderzy opinii, w maksymalnej ilości 100 osób. Głosowanie nad projektami mającymi na celu wyłonienie 5 Wydarzeń Kluczowych ustalono na 5 czerwca 2019 r.


W związku z harmonogramem „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” i pracami nad Programem Wydarzeń Kluczowych 5 marca 2019 r., o godz. 16.30 w kawiarni Fama przy ul. Legionowej 5 odbyło się spotkanie tzw. Zespołu 100 (tj. grupy reprezentantów twórców kultury miejskiej, dziennikarzy, decydentów i innych liderów opinii), dokonującego pierwszej selekcji imprez do Programu Wydarzeń Kluczowych.

Na spotkaniu ustalono:

  1. Treść Regulaminu Wydarzeń Kluczowych, który zostanie zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku:
    - decydowaną większością głosów obecnych na spotkaniu przyjęto, że wśród 5 Wydarzeń Kluczowych znajdą się 3 projekty z listy ngo i 2 projekty z listy instytucji kultury (48 obecnych, w tym 41 głosów „za”),
    - każda z osób Zespołu 100 będzie dysponować 5 głosami, możliwymi do oddania, w proporcji: 3 głosy na listę ngo i 2 głosy na listę instytucji.
  2. Harmonogram działań, które zostaną podjęte w celu wyłonienia Wydarzeń Kluczowych.
  3. Terminy na: uzupełnienie listy osób do zespołu 100; ogłoszenie naboru projektów do wydarzeń kluczowych oraz termin głosowania, który ustalono na 5 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Kawiarni Fama w Białymstoku, przy ul. Legionowej 5.

17 stycznia 2019 r. w kawiarni Fama odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych na ten rok spotkań dotyczących opracowania zasad i wdrożenia Programu Wydarzeń Kluczowych na lata 2020-2022. W spotkaniu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus, wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy miejskich i wojewódzkich instytucji kultury. Na spotkaniu przedstawiony został wstępny projekt regulaminu Programu oraz propozycja osób, które dokonają pierwszej selekcji Wydarzeń Kluczowych (tzw. Zespół 100), a także zestawienie największych imprez kulturalnych dofinansowanych w ostatnich latach z budżetu Miasta Białystok, które potencjalnie mogłyby stać się Wydarzeniami Kluczowymi. Do 28 stycznia br. członkowie zespołu roboczego wnosili uwagi do zapisów regulaminowych oraz przedkładali swoje propozycje w celu uzupełnienia listy tzw. Zespołu 100. Kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury oraz mediów planowane jest w pierwszej połowie marca br.

Projekty Instytucji Kultury - Lista nr 1

rozmiar: 521.01 KB DOCX pobierz

Projekty Instytucji Kultury

rozmiar: 12.17 MB ZIP pobierz

Projekty Organizacji Pozarządowych - Lista nr 2

rozmiar: 268.13 KB DOCX pobierz

Projekty Organizacji Pozarządowych

rozmiar: 31.67 MB ZIP pobierz

Zarządzenie - Program Wydarzeń Kluczowych

rozmiar: 3.76 MB PDF pobierz

Zarządzenie - Program Wydarzeń Kluczowych (do odczytu)

rozmiar: 119 KB DOC pobierz

Zespół 100

rozmiar: 38.29 KB DOCX pobierz

Harmonogram Programu Wydarzeń Kluczowych

rozmiar: 25.87 KB DOCX pobierz

Formularz zgłoszeniowy

rozmiar: 39.5 KB DOC pobierz
Do góry