• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Biografia

Dodana: 29.01.2021 10:01

Wiesław Kazanecki : Urodzony 10 stycznia 1939 r. w Białymstoku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, na kierunku Filologia Polska. Po dyplomie, w 1964 r. wrócił do Białegostoku. Pracował jako nauczyciel w szkole średniej, w latach 1970 – 1975 był kierownikiem działu literackiego i sekretarzem redakcji w miesięczniku „Kontrasty”.
W latach 1978-1981 był redaktorem naczelnym „Białostockiego Informatora Kulturalnego”, potem kierował zespołem redakcyjnym miesięcznika „Zdarzenia”. Od 1982 r. prawował jako kierownik redakcji w Białostockim Oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej. Zmarł nagle, 1 lutego 1989 r. w Białymstoku.

Debiutował wierszem „Usnęły rzeczy, nie rażą już zmysłów” w 1959 r. w wydawanej w Opolu studenckiej jednodniówce. Debiut książkowy miał miejsce w 1964 r., w Wydawnictwie Śląsk w Katowicach ukazał się tomik poetycki „Kamień na kamieniu”. Kolejne tomy ukazywały się w wydawnictwach w Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku. Publikował wiersze, opowiadania, recenzje, artykuły, na łamach m.in. „Kameny”,„Kontrastów”, „Poezji”. Pośmiertnie wydawana jest przez Książnicę Podlaską w Białymstoku seria niepublikowanych utworów „In memoriam”

Do góry