• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Gminny program opieki nad zabytkami

Celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Białegostoku na lata 2022-2025 jest określenie i planowanie kierunków działań inicjowanych i podejmowanych przez władze Białegostoku w zakresie ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego występującego w jego granicach administracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Najistotniejszą przesłanką uzasadniającą powstanie programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta oraz upowszechnienie wiedzy o nim wśród mieszkańców oraz turystów. Funkcję tę można realizować między innymi poprzez edukację, począwszy od poziomu podstawowego oraz pobudzanie rozwoju turystyki. Nieodzownym elementem tego typu działań jest budzenie w społeczeństwie świadomości istnienia zabytków i potrzeby ich rewitalizacji, jak również zwrócenie uwagi na istniejącą wspólnotę kulturową. Niniejszy program jest trzecim dokumentem tego rodzaju opracowanym dla miasta Białystok. Postanowiono, że w programowanym okresie, tj. w latach 2022-2025 podejmowane będą zarówno działania określane jako „miękkie”, tj. o charakterze nie inwestycyjnym jak też prace renowacyjne obiektów będących własnością miasta. Celem działań zaplanowanych w niniejszym programie jest przede wszystkim promocja miasta i jego dziedzictwa kulturowego, jak również edukacja dotycząca opieki nad zabytkami połączona z wydarzeniami o charakterze historycznym.

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Białegostoku na lata 2022 - 2025 (do odczytu)

rozmiar: 8.36 MB PDF pobierz

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1202
15-950 Białystok

tel. 85 879 7222
fax: 85 879 7211
mkz@um.bialystok.pl

Do góry