• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Gminny program opieki nad zabytkami

Celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Białegostoku na lata 2018-2021 jest określenie zasadniczych kierunków działań inicjowanych przez władze miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego występującego w jego granicach administracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.). Istotnym zagadnieniem uzasadniającym powstanie programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta, jak również jego promocja wśród mieszkańców oraz turystów. Funkcję tę można realizować między innymi poprzez edukację, począwszy od poziomu podstawowego oraz pobudzanie rozwoju turystyki. Działania te mogą przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społeczno – gospodarczego miasta. Nieodzownym elementem tego typu działań jest budzenie w społeczeństwie świadomości istnienia zabytków i potrzeby ich rewitalizacji, jak również zwrócenie uwagi na istniejącą wspólnotę kulturową. Aby to osiągnąć należy pobudzić świadomość właścicieli i użytkowników zabytków, skłonić te grupy do współdziałania z Miastem oraz zachęcić do aktywnego sprawowania nad nimi opieki. Dokument został przyjęty Uchwałą nr LI/793/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r.

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Białegostoku na lata 2018 - 2022 (do odczytu)

rozmiar: 10,94 MB PDF pobierz

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1202

15-950 Białystok

tel. 85 879 7222
fax: 85 879 7211
mkz@um.bialystok.pl

Do góry