• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Segreguję odpady

Elektroodpady, baterie, akumulatory, świetlówki

Dodana: 30.11.2020 17:56

grafika przedstawiająca elektroodpady


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotnie i negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Dlatego prawo polskie i europejskie klasyfikuje się je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

Odbiór dużych elektroodpadów

Elektroodpady o dużych gabarytach, takie jak np. lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, trzeba wystawiać w Miejscach Gromadzenia Odpadów przy swoich posesjach w ramach tzw. wystawek odpadów wielkogabarytowych odbywających się zgodnie z harmonogramem odbioru.

Tak jak odpady wielkogabarytowe, duże elektroodpady należy wystawić przed posesję od godziny 6.00 dnia poprzedzającego wywóz do godziny 6.00 w dniu wywozu odpadów, zgodnie z harmonogramem.

Elektroodpady można też przewieźć własnym transportem  i bezpłatnie przekazać do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).

Kontenery na drobne elektroodpady

Mniejsze elektroodpady jak np. telefony komórkowe, komputery i podzespoły, narzędzia elektryczne, drobny sprzęt agd i rtv itp. mogą być wyrzucane do 110 zielonych kontenerów na elektrośmieci rozstawionych na terenie całego Białegostoku. To nowy rodzaj pojemników, który rozszerza system selektywnej zbiórki odpadów w mieście. Mieszkańcy Białegostoku będą teraz mogli jeszcze łatwiej pozbyć się starego, zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dokładne lokalizacje pojemników dostępne na MAPIE POJEMNIKÓW.

Świetlówki

Zużyte świetlówki to odpady niebezpieczne. Zawierają rtęć, która może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem

Zgodnie z przepisami prawa powinny być zbierane selektywnie. Ponieważ rtęć uwalnia się ze stłuczonej świetlówki, należy dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć ją w stanie nieuszkodzonym do punktu zbierania.

Zużyte świetlówki są zbierane w punktach handlowo – usługowych. Można je również bezpłatnie oddać do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w składzie chemicznym metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W Białymstoku selektywną zbiórką baterii i akumulatorów zajmują się m.in. szkoły, urzędy, placówki handlowo – usługowe, zakłady pracy. Zachęcamy, by wyrzucać i korzystać ze znajdujących się tam odpowiednich pojemników. Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych.

Informacja o miejscach, w których można oddać zużyte baterie, znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

PSZOK w Hryniewiczach nieodpłatnie przyjmuje zużyte baterie i akumulatory

Do góry