• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Nasz Białystok jest Eko

Infolinia

Dodana: 03.12.2020 11:37


Pod nr 85 741 79 83 można uzyskać informacje na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności:
- harmonogramu odbioru odpadów
- systemu segregacji odpadów.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach: w poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Informacje na temat deklaracji odpadowych, rozliczeń finansowych oraz terminów płatności można uzyskać na Infolinii Urzędu Miejskiego w Referacie Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego pod numerami telefonów:
85 869 65 91
85 869 65 92
85 869 65 93
85 869 65 94  
85 869 65 95
85 869 65 97.

Sprawami płatności zajmuje się Referat Księgowości Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego. Bezpośrednie telefony do Referatu:
85 869 60 98
85 869 64 85
85 869 64 86
85 869 64 87
85 869 71 82
85 869 73 29
85 869 73 30.

Informacje telefonicznie udzielane są też pod nr infolinii Urzędu Miejskiego nr 85 879 79 79.

Do góry