• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Odbiór odpadów

Deklaracje

Dodana: 01.03.2021 11:30

Deklaracje na odbiór odpadów

Sprawami związanymi z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Departament Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, obsługujący mieszkańców Białegostoku, znajduje się w budynku przy ul. Kamiennej 17.

Godziny pracy referatu pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim. W poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Kontakt e-mail : odpadydeklaracje@um.bialystok.pl
Godziny pracy referatu pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim. W poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Bezpośrednie numery telefonów do Referatu Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego:
85 869 65 91
85 869 65 92
85 869 65 93
85 869 65 94
85 869 65 95
85 869 65 97.

 

Sprawami płatności zajmuje się Referat Księgowości Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego.
Bezpośrednie telefony do Referatu:
85 869 60 98
85 869 64 85
85 869 64 86
85 869 64 87
85 869 71 82
85 869 73 29
85 869 73 30.

Informacje telefonicznie udzielane są też pod nr infolinii Urzędu Miejskiego nr 85 879 79 79.

Pełna informacja na temat terminu składania deklaracji, terminów opłat i pracy referatu oraz wzory deklaracji znajdują się na stronie Cyfrowego Urzedu Wrót Podlasia >>

-----------

UWAGA! ZMIANY W DEKLARACJACH OD 1 MARCA 2020 R.

W związku ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami, od 1 marca 2020 r. zmieniają się zasady odbioru odpadów komunalnych, a co za tym idzie zmieniają się zasady składania deklaracji dotyczących nieruchomości niezamieszkanych, mieszanych oraz zamieszkanych, gdzie włąściciele deklarowali dotychczas brak selektywnej zbiórki odpadów.

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Białystok odbierała odpady z ich nieruchomości po 29 lutego 2020 r., powinni złożyć w terminie od 17 stycznia do 21 lutego pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości mieszanych

Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy jednak do 10 kwietnia 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od marca.

Od 1 marca odpady tylko selektywnie gromadzone

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, również mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 marca 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego

Dokumenty w powyższych sprawach należy składać w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17 (pok. 105 i 110). Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy referatu pod numerami telefonów: 85 869 6591 (i kolejno aż do końcówki 6597).

Do góry