Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Toalety publiczne

Na terenie miasta funkcjonuje sześć szaletów publicznych. Ustawione są one w następujących lokalizacjach:

  • w Parku Planty przy ul. Akademickiej,
  • w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej przy ul. Bohaterów Monte Cassino,
  • przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie naprzeciw Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
  • w pobliżu Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej na Skwerze im. Tamary Sołoniewicz
  • dwa szalety publiczne przy wejściu do Akcentu ZOO w Białymstoku.

Ww. szalety dostępne są całodobowo, za wyjątkiem zlokalizowanego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, który jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

Za korzystanie z ww. stacjonarnych toalet publicznych pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą Nr LXI/804/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów miejskich, w wysokości 1,00 zł.

Dodatkowo w okresie letnim ustawiane są dwie przenośne kabiny sanitarne WC w Parku Planty przy placu zabaw. Korzystanie z przedmiotowych kabin jest bezpłatne.

Toaleta publiczna w parku

Uchwała Nr LXI/804/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w prawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów miejskich

rozmiar: 61,25 KB PDF pobierz
Do góry