• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Płazy i gady Białegostoku

Część 10. "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Płazy i gady Białegostoku"

Autor: Adam Hermaniuk

Książka zawiera przegląd wszystkich gatunków płazów i gadów notowanych na terenie Białegostoku. Najlepiej poznaną grupą są płazy. W swojej pracy Autor zawarł dane pochodzące z inwentaryzacji płazów przeprowadzonej na terenie miasta w ciągu ostatnich 25 lat. Białystok jest prawdopodobnie jedynym miastem w Polsce, w którym mniej więcej co dekadę gruntownie zbadano tę grupę zwierząt. Płazy warte są poznania zarówno ze względu na swoją ciekawą biologię, jak i niezwykle pożyteczną rolę, jaką pełnią w przyrodzie i otoczeniu człowieka. Regulują liczebność nadmiernie rozmnażających się organizmów oraz pomagają ludziom w zwalczaniu szkodliwych bezkręgowców. Jako ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, stanowią pożywienie dla wielu gatunków ryb, ptaków i ssaków. Niektóre larwy płazów w znacznym stopniu ograniczają nadmierny wzrost glonów w zbiornikach wodnych, zapobiegając ich eutrofizacji i zarastaniu.

Płazy i gady Białegostoku.pdf

rozmiar: 8.29 MB PDF pobierz
Do góry