• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Segreguję odpady

Przeterminowane lekarstwa

Dodana: 30.11.2020 18:00

grafika obrazująca przeterminowany lek

Przeterminowane lekarstwa nie mogą być wyrzucane do kontenerów i worków na odpady komunalne. Należy przekazywać je do aptek. W Białymstoku ich odbór prowadzony jest w ramach „PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIEŚ DO APTEKI”.

 

Wykaz lokalizacji pojemników rozmieszczonych w aptekach na terenie Białegostoku
Do góry