• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Segreguję odpady

Odpowiedzi na pytania o zasady segregacji odpadów w Białymstoku

Dodana: 29.11.2020 17:00

Nowe zasady segregacji odpadów, które obowiązują w Białymstoku od 2018 r, rodzą wśród mieszkańców sporo pytań. Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na te pytania, które najczęściej są zadawane na naszej infolinii.

zdjęcie przedstawiające przykłady odpadów

Jakie odpady należy wrzucać do brązowego pojemnika na bio?

Do brązowego pojemnika na odpady BIO wrzucamy resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki z owoców i warzyw.

Do pojemnika na odpady bio nie wrzucamy resztek pochodzenia zwierzęcego, kości, mięsa, odchodów zwierząt, oleju jadalnego.

Czy do brązowego pojemnika na bio można wrzucać odpady w workach lub torebkach?

Tak. Do brązowego pojemnika na BIO można wrzucać odpady w workach lub torebkach (sugerowane są biodegradowalne). Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Hryniewiczach, do którego trafią segregowane odpady z terenu miasta Białegostoku dysponuje rozrywarką do worków, w związku z czym można zbierać w domu odpady w workach, które należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

Ile worków na odpady będzie otrzymywał mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej?

Firma odbierająca odpady komunalne zobligowana jest do dostarczania worków w ilości odpowiadającej ilości worków przekazanych do odbioru - w dniu odbioru zgodnym z harmonogramem.

Nie potrzebuję pojemnika na bio, ponieważ kompostuję odpady na posesji, co zrobić z dostarczonym pojemnikiem?

Jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i nie potrzebuje pojemnika na odpady BIO taką informację należy przekazać bezpośrednio do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (nr infolinii 85 741 79 83). Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów zostanie zobligowany do zabrania pojemnika z posesji. Osoby, które zgłoszą posiadanie kompostownika uzyskają zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów.

Czy odpady zielone i odpady bio należy gromadzić oddzielnie? Przecież worki i pojemniki do gromadzenia tych frakcji mają ten sam brązowy kolor.

Odpady zielone oraz BIO należy gromadzić w oddzielnych workach lub pojemnikach, zgodnie z wytycznymi Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Białegostoku. Odpady BIO to resztki jedzenia pochodzenia roślinnego. Odpady zielone to z kolei m.in. skoszona trawa, gałęzie, kora drzew.

Czy pojemniki na bio też będą myte?

Usługa mycia/dezynfekcji pojemników na BIO będzie wykonywana 3 razy w roku z zastrzeżeniem: pierwsze mycie w okresie kwiecień – czerwiec, drugie mycie w okresie lipiec - sierpień oraz trzecie mycie w okresie wrzesień – październik.

Czy do pojemnika na BIO można wyrzucać jabłka spod drzewa?

Tak, jabłka możemy wrzucać do pojemnika na odpady BIO.

Jakie worki do segregacji zapewni od 1 października 2018 r. firma odbierająca odpady komunalne?

W związku ze zmianą segregacji od 1 października 2018 r. podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych powinien wyposażyć nieruchomość jednorodzinną położoną na terenie miasta Białegostoku w następujące worki do segregacji:
- do gromadzenia papieru (niebieskie),
- do gromadzenia zbieranych łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (żółte),
- do gromadzenia szkła (zielone),
- do gromadzenia popiołu (szare),
- do gromadzenia odpadów zielonych (brązowe).

Czy w zabudowie jednorodzinnej można otrzymać dodatkowy lub większy pojemnik na zmieszane odpady komunalne, w ramach tej samej opłaty?

Tak, w zabudowie jednorodzinnej istnieje możliwość otrzymania dodatkowego lub większego pojemnika na zmieszane odpady komunalne w ramach tej samej opłaty.
W tej sprawie należy zgłosić się do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (nr infolinii 85 741 79 83).

Czy w zabudowie jednorodzinnej będzie można korzystać z prywatnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne?

W zabudowie jednorodzinnej można korzystać z prywatnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne (tylko jeżeli jest czarny). Taki pojemnik powinien być właściwie oznakowany i wyposażony przez wykonawcę w transponder RFID.

Gdzie można oddać dużą ilość styropianu budowlanego i opakowaniowego?

Styropian opakowaniowy należy gromadzić w pojemniku/worku przeznaczonym do odpadów zmieszanych.

W celu przekazania styropianu budowlanego należy skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych. Materiały izolacyjne nie są przyjmowane w PSZOK.

Gdzie można przekazać odpady remontowo-budowlane (m. in. gruz, stolarkę budowlana – okna, drzwi)?

Odpady remontowo – budowlane (m.in. gruz, stolarka budowlana – okna, drzwi) nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, który przeprowadza remont, aby pozbyć się powstałych odpadów może skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie miasta Białegostoku ma również możliwość bezpłatnego pozostawienia odpadów remontowo-budowlanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Hryniewiczach. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego np. pochodzące z działalności firm remontowo – budowlanych. 

Czy można gromadzić odpady np. z tworzyw sztucznych lub szkła we własnych workach?

Tak, odpady takie jak tworzywa sztuczne lub szkło, można gromadzić we własnych workach. Sugerowane są worki o takim samym kolorze jakie pozostawia wykonawca.

Gdzie można wrzucać potłuczoną ceramikę (np. doniczki, filiżanki)?

Stłuczoną ceramikę wrzucamy do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Gdzie można pozbyć się opon z samochodu osobowego?

Opony z samochodu osobowego można samodzielnie dostarczyć do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub można gromadzić w zamówionym pojemniku i indywidualnie zlecić transport podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie, jako usługę komercyjną.

Co robić ze starymi częściami samochodowymi np. zderzak lub też np. stara chłodnica?

Części samochodowe nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są również przyjmowane w PSZOK. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zorganizowania odbioru wskazanych odpadów we własnym zakresie. Właściciel nieruchomości może skorzystać z usług firm działających na zasadach komercyjnych.

Jak się mam pozbyć dużego lustra z mieszkania – co to jest za odpad?

Duże lustro kwalifikujemy do odpadów wielkogabarytowych. Można je udostępniać do odbioru w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem lub przekazać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w Hryniewiczach lub Białymstoku)

Firma odbierająca odpady zabrała z posesji prywatny pojemnik, gdzie należy to zgłosić?

W przypadku zabrania prywatnego pojemnika, taką sytuację należy zgłosić bezpośrednio do firmy realizującej usługę odbioru odpadów komunalnych.

Wcześniej korzystałem z dwóch pojemników na zmieszane odpady komunalne, dlaczego teraz podstawiono mi tylko jeden?

Wykonawcy wyposażają posesje w 2 standardowe pojemniki typu MGB - 120 l na zmieszane odpady komunalne i odpady BIO.
Prośby o większy pojemnik należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (nr infolinii 85 741 79 83). Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

Czy mogę w spółce „LECH” zamówić kontener na odpady remontowo - budowlane?

Spółka „LECH” nie wynajmuje kontenerów na odpady – remontowo- budowlane. Takimi usługami zajmują sie firmy komercyjne zajmujace sie odbiorem odpadów.

Czy przy wytwarzaniu bardzo małej ilości frakcji bio oraz przy ograniczeniu terenowym, firma może dostarczyć worek zamiast pojemnika na bio?

W przypadku każdej zabudowy (jednorodzinnej, wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady) do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, wykonawca może stosować tylko pojemniki.

Dlaczego firma wywozowa zabrała moje stare pojemniki, które zostały wymienione na nowe?

Firma odbierająca odpady zabierają stare pojemniki (m in. zielone na zmieszane odpady komunalne), które nie spełniały wymogu kolorystycznego.

Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady bio i czy można zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik większy?

W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbierane będą jeden raz na dwa tygodnie w okresie październik – kwiecień włącznie i jeden raz na tydzień w okresie maj – wrzesień włącznie. Zapotrzebowanie na większy pojemnik BIO można zgłosić do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (nr infolinii 85 741 79 83).

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie ma takiego obowiązku, ponieważ mycie opakowań powoduje większe zużycie wody. Jednak czasami dla własnej wygody i komfortu, warto wypłukać np. słoik po niektórych produktach.

Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do żółtego pojemnika/worka na metale i tworzywa sztuczne.

Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas właściciel nieruchomości obowiązany jest do zadeklarowania nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów za okres, w którym stwierdzono brak segregacji odpadów na danej nieruchomości. Wiąże się to z koniecznością poniesienia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mam w domu kota. Nie wiem do którego pojemnika mam wyrzucać jego odchody?

Odchody zwierząt domowych i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów czy ściółkę dla gryzoni), należy wrzucać do czarnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Czy to prawda, że wszystkie posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki?

Na terenie miasta Białegostoku pojazdy bezpylne (śmieciarki) mogą odbierać jeden bądź dwa rodzaje odpadów jednocześnie. Należy zaznaczyć, ze śmieciarki dwukomorowe mogą odbierać dwa rożne rodzaje odpadów, nie mieszając ich.

Dodatkowo wszystkie pojemniki są wyposażone w elektroniczne chipy, z których sygnał zapisywany jest w systemie komputerowym. W ten sposób wiemy, jakie odpady były odbierane w konkretnym miejscu o konkretnej godzinie. Pozwala to unikać potencjalnych sytuacji, że ekipa odbierająca wrzuciła do śmieciarki zmieszane odpady razem z pocegregowanymi.

Do góry