• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Różnorodność biologiczna miasta

Część 1. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Różnorodność biologiczna miasta”

Autorzy: dr hab. Danuta Drzymulska, dr hab. Piotr Zieliński.

Część wprowadzająca, przybliża czytelnikom pojęcie bioróżnorodności, podaje różne jej definicje, opowiada o jej wartości przyrodniczej i ekonomicznej. W opracowaniu podjęto też próbę wyjaśnienia, dlaczego duża różnorodność biologiczna jest tak ważna i cenna dla jakości życia ludzi w miastach, ich zdrowia, a także z punktu widzenia kosztów funkcjonowania aglomeracji.

 

Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Różnorodność biologiczna miasta

rozmiar: 3.83 MB PDF pobierz
Do góry