Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zimowe oczyszczanie miasta

Zimowe oczyszczanie na terenie miasta Białegostoku w sezonie zimowym 2020/2021

Samochody ciężarowe wyposażone w pługi do odśnieżania ulic

Zimowe oczyszczanie ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Czynności te jednak nie zwalniają kierujących pojazdami oraz pieszych od odpowiedzialnego poruszania się po drogach i chodnikach w okresie zimy. Zimowe oczyszczanie ma na celu przede wszystkim łagodzenie skutków zimy, natomiast niemożliwe jest wyeliminowanie utrudnień związanych z okresem zimowym.

W celu sprawnego prowadzenia akcji zimowego oczyszczania ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, śmietniczek oraz zieleńców w pasach drogowych miasto zostało podzielone na 6 sektorów:

UWAGA - aby uzyskać szczegółowe informacje o danym sektorze, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na mapie

Za nadzór nad systemem zimowego utrzymania miasta odpowiada:

 1. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w dni powszednie w godzinach 7:30-15.30 (w poniedziałki w godzinach 8:00-17:00):
  • sektor I – tel. 85 869 6495
  • sektor II – tel. 85 869 6575 lub 85 869 6519
  • sektor III, IV – tel. 85 879 7334
  • sektor V, VI – tel. 85 879 7208

  Adresy poczt internetowych: dgk@um.bialystok.pl, dsobocinski@um.bialystok.pl

 2. Straż Miejska w Białymstoku (poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego oraz w dni wolne od pracy) - tel. 986, 85 869 6800.

Zimowe oczyszczanie miasta Białegostoku zostało podzielone na 16 umów, w tym na 3 zadania:

 1. Oczyszczanie głównych ulic:
  • Sektor I, III, VI – PHU Zarzecki Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 19/54, 15-815 Białystok, tel. 519 334 710
  • Sektor II, IV, V – GARDEN-COM Sp. z o.o., ul. Octowa 4C, 15-399 Białystok, tel. 85 653 74 09
 2. Oczyszczanie chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek:
  • Sektor I – TOP 2001 Sp. z o.o., ul. Octowa 4C, 15-399 Białystok, tel. 519 334 704
  • Sektor II – SKWER Agnieszka Zawadzka, ul. Knyszyńska 1, 16-140 Korycin, tel. 85 676 83 44
  • Sektor III – TRAW-SAD Wojciech Rogalski, ul. Liliowa 13, 15-697 Białystok, tel. 504 135 404
  • Sektor IV – SKWER Agnieszka Zawadzka, ul. Knyszyńska 1, 16-140 Korycin, tel. 504 135 404
  • Sektor V – KLIWER-BIS Halina Klimowicz, ul. Madrycka 12, 15-523 Grabówka, tel. 608 732 263
  • Sektor VI – SKWER Agnieszka Zawadzka, ul. Knyszyńska 1, 16-140 Korycin, tel. 506 036 500
 3. Oczyszczanie ulic osiedlowych:
  • Sektor III, IV, VI – UTK Jerzy Raczkowski, ul. Cicha 11, 15-177 Białystok, tel. 503 009 951
  • Sektor V – KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o., ul. Gen. S. Pattona 8, 15-688 Białystok, tel. 85 307 03 03

Przyjęte standardy utrzymania:

Zimowe oczyszczanie miasta

I Standard – Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. Podczas ciągłych opadów śniegu prace polegające na płużeniu i cyklicznym (nie rzadziej niż raz na 4 godz.) posypywaniu środkami chemicznymi należy prowadzić na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych, jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Tu środki chemiczne można wspomagać piaskiem i kruszywem drobnoziarnistym od 1 do 4 mm.

Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin*, a błoto pośniegowe do 4 godzin*
(w przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych, gdy w ciągu doby spadnie ponad 10 cm śniegu lub temperatura powietrza wynosić będzie poniżej -12°C czas na doprowadzenie do nawierzchni czarnej wydłuża się odpowiednio o 2 godz.). Na jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu. Gołoledź, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 2 godzin, lodowicę w ciągu 3 godz., zaś śliskość pośniegową usunąć w ciągu 4 godz. od momentu ogłoszenia akcji.

 

II Standard – Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. Podczas ciągłych opadów śniegu prace polegające na płużeniu i cyklicznym posypywaniu środkami chemicznymi należy prowadzić na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych, jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Tu środki chemiczne można wspomagać piaskiem i kruszywem drobnoziarnistym od 1 do 4 mm.

Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin*, a błoto pośniegowe do 6 godzin* (w przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych, gdy w ciągu doby spadnie ponad 10 cm śniegu lub temperatura powietrza wynosić będzie poniżej -12°C czas na doprowadzenie do nawierzchni czarnej wydłuża się odpowiednio o 2 godz.). Na jezdni dopuszcza się występowanie zajeżdżonej warstwy śniegu podczas opadów o grubości nieutrudniającej ruchu. Gołoledź, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 2,5 godziny, lodowicę usunąć w ciągu 3,5 godz., śliskość pośniegową w ciągu 4 godz. od momentu ogłoszenia akcji. Ulice w tym standardzie o nawierzchni z polbruku należy płużyć i posypywać materiałem uszorstniającym.

 

III Standard – Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana. Podczas ciągłych opadów śniegu prace polegające na płużeni i cyklicznym posypywaniu środkami chemicznymi należy prowadzić na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych, jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Tu środki chemiczne można wspomagać piaskiem i kruszywem drobnoziarnistym od 1 do 4 mm.

Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 6 godzin*, a błoto pośniegowe do 8 godzin* (w przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych, gdy w ciągu doby spadnie ponad 10 cm śniegu lub temperatura powietrza wynosić będzie poniżej -12°C czas na doprowadzenie do nawierzchni czarnej wydłuża się odpowiednio o 2 godz.). Podczas opadów na jezdni dopuszcza się występowanie zajeżdżonej warstwy śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu. Gołoledź, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 3 godzin, lodowicę usunąć w ciągu 4 godz., śliskość pośniegową w ciągu 5 godz. od momentu ogłoszenia akcji. Ulice w tym standardzie o nawierzchni z polbruku należy płużyć i posypywać materiałem uszorstniającym.

 

IV Standard – Jezdnie odśnieżane i/lub posypywane mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem podczas trwania Akcji Interwencyjnej lub Czynnej. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości z pozostawieniem obustronnie wałków śniegu przy krawężnikach i pozbawiona śliskości pośniegowej przez posypanie materiałem uszorstniającym przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej lub piasku. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych środków do likwidacji śliskości, w tym kruszywa drobnoziarnistego od 1 do 4 mm. Dopuszcza się okresowo podczas intensywnych opadów śniegu, zaleganie niewielkiej ilości śniegu i błota pośniegowego.

Po ustaniu opadów niewielka ilość zajeżdżonego śniegu i błota pośniegowego może pozostawać na drodze do 10 godzin* (w przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych, gdy w ciągu doby spadnie ponad 10 cm śniegu lub temperatura powietrza wynosić będzie poniżej -12°C czas na doprowadzenie do nawierzchni czarnej wydłuża się odpowiednio o 2 godz.). Po opadach dopuszcza się występowanie niewielkiej warstwy zajeżdżonego śniegu, nieutrudniającego ruchu. Gołoledź, lodowicę, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 6 godzin od momentu ogłoszenia akcji.

 

Standard odśnieżania ulic osiedlowych – Jezdnie odśnieżane i/lub posypywane mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem podczas trwania Akcji Interwencyjnej lub Czynnej. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości z pozostawieniem obustronnie wałków śniegu przy krawężnikach i pozbawiona śliskości pośniegowej przez posypanie materiałem uszorstniającym przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej lub piasku. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych środków do likwidacji śliskości, w tym kruszywa drobnoziarnistego od 1 do 4 mm. Dopuszcza się okresowo podczas intensywnych opadów śniegu, zaleganie niewielkiej ilości śniegu i błota pośniegowego. Po ustaniu opadów niewielka ilość zajeżdżonego śniegu i błota pośniegowego może pozostawać na drodze do 8 godzin*. Po opadach dopuszcza się występowanie niewielkiej warstwy zajeżdżonego śniegu, nieutrudniającego ruchu. Gołoledź, lodowicę, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 6 godzin od momentu ogłoszenia akcji.

* W sytuacjach uzasadnionych, Zamawiający ma prawo do wydłużenia czasu realizacji prac po ustaniu opadów.

** Czas ustania opadów określony zostanie na podstawie informacji uzyskanej z IMiGW.

W przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych, gdy w ciągu doby spadnie ponad 10 cm śniegu lub temperatura powietrza wynosić będzie poniżej -12°C czas na doprowadzenie do nawierzchni czarnej w standardzie I, II, III i IV wydłuża się odpowiednio o 2 godz.

 

Wyznaczone tereny do wywożenia śniegu przez mieszkańców:

1. Zaznaczona na mapie działka geod. nr 67/6 obręb 1 przy ul. Produkcyjnej:

 

2. Zaznaczona na mapie cześć działki o nr geodezyjnym 1/49 w obrębie 22 Krywlany:

Teren za wywóz śniegu na Krywlanach

 

Podstawowe pojęcia i definicje:

Akcja Bierna (AB) polega na:

 • pozostawaniu w dyspozycji Zamawiającego poprzez utrzymywanie w gotowości sprzętu i transportu potrzebnego do wykonywania prac objętych zakresem zimowego utrzymania,
 • pełnieniu dyżurów dyspozytorskich i patrolowaniu dróg poprzez przeprowadzanie systematycznych objazdów, monitorowaniu prognoz pogody, podejmowaniu inicjatywy
  w celu ogłoszenia akcji czynnej lub interwencyjnej.
 • zgłaszaniu konieczności uruchomienia akcji czynnej lub interwencyjnej,
 • zapobieganiu oraz zwalczaniu śliskości na mostach, wiaduktach, estakadach
  oraz zjazdach i podjazdach wraz z usuwaniem sopli lodowych z obiektów inżynierskich j.w. (zadania te realizowane są na bieżąco bez powiadamiania Zamawiającego),
 • sprzątaniu powypadkowym: usuwanie z miejsc po kolizjach i wypadkach wszelkich odpadów zalegających na ulicy (takich jak np.: elementy odzieży, kawałki zderzaków, szkła, plastiku, itp.),
 • usuwaniu z jezdni elementów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu (takich jak np.: rozsypany żwir, kruszywo, asfalt, szkło, kołpaki, butelki, puszki, kawałki desek, elementy gabarytowe, rozlany beton, itp.),
 • usuwaniu z jezdni gałęzi, konarów drzew lub samych drzew, które w wyniku działań tzw. siły wyższej upadną na jezdnie i stworzą zagrożenie dla uczestników ruchu.

Akcja Czynna (AC) polega na wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości pośniegowej. Pojazdy mają wyjechać z bazy w przeciągu 1 godziny od ogłoszenia akcji w celu przystąpienia do płużenia z posypywaniem solą. Płużenie z posypywaniem solą ma nastąpić niezwłocznie po dotarciu na sektor. W przypadku ciągłych, długotrwałych opadów Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego płużenia ulic w taki sposób aby nie dopuścić do tworzenia się warstwy zajeżdżonego śniegu, lodu i innych rodzajów śliskości. W tym celu należy podczas płużenia ulice posypywać solą nie rzadziej niż raz na 4 godziny. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić jezdnię do nawierzchni czarnej i mokrej w I standardzie utrzymania w czasie
4 godzin, w II standardzie utrzymania w czasie 6 godz., od ustania opadów śniegu.

Akcja Interwencyjna (AI) polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic objętych I, II, III i IV standardem utrzymania, na całej ich powierzchni w celu likwidacji śliskości lub w celu zapobieżenia możliwości ich występowania na podstawie ostrzeżeń IMGW. Wskazana akcja ma być zakończona w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od jej ogłoszenia. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o ilości pojazdów przeznaczonych do realizacji zadania. Wykonawca w zależności od stopnia zagrożenia i intensywności zjawiska atmosferycznego do akcji nie musi kierować wszystkich pojazdów, pod warunkiem, że zadanie zostanie wykonane w czasie nie dłuższym niż 3 godz. od jego ogłoszenia.

Śnieg luźny - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Opad śnieżny – widoczne, stwierdzone meteorologicznie i obiektywnie spadające płatki śniegu o określonym natężeniu. Przejściowe rozproszone pojedyncze płatki śniegu nie będą stanowiły przyjętego kryterium opadu śnieżnego.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Gołoledź - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

 1. temperatura nawierzchni jest ujemna,
 2. temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,
 3. względna wilgotność powietrza jest większa od 85 %.

Lodowica - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 0° C. Im szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

Śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów.

Szron - jest to osad lodu mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

Szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

Akty prawne dotyczące zagadnień zimowego utrzymania dróg:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 61)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 4 i 30)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 2, ust.1)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (rozdział 2 i 3)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 19, ust. 1)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 40, ust. 1, pkt 2)
 • Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r. Wytyczne zimowego utrzymania dróg
 • Uchwała Nr XVIII/287/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021 r.

Do góry