• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Porosty Białegostoku

Część 4. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Porosty Białegostoku”

Autorka: Anna Matwiejuk

Część czwarta zawiera dane lichenologiczne zbierane od kilkunastu lat na terenie miasta, podsumowuje dotychczasową wiedzę o porostach Białegostoku oraz popularyzuje wiedzę lichenologiczną. Autorka przedstawia tę grupę organizmów jako jedno z podstawowych ogniw odpowiedzialnych za funkcjonowanie łańcucha obiegu materii w przyrodzie. Ponadto, porosty należą do organizmów bardzo wrażliwych na wszelkie zmiany w środowisku, przede wszystkim na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, stanowiąc bardzo dobry wskaźnik biologiczny zmian zachodzących w środowisku.

Biorożnorodność Miasta Białegostoku. Porosty Białegostoku.pdf

rozmiar: 14.34 MB PDF pobierz
Do góry