• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Szata roślinna Białegostoku

Część 2. ” Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Szata roślinna Białegostoku”

Autor – dr Dan Wołkowycki

Publikacja dotyczy m.in. zróżnicowania roślinności i siedlisk przyrodniczych występujących w obrębie naszego miasta. Autor w sposób szczegółowy opisuje bogactwo gatunkowe roślin oraz siedliska, w których występują. Ponadto, osobny rozdział poświęca historii badań szaty roślinnej na terenie Białegostoku, wskazując rzadkie gatunki, które dawniej tu występowały.

Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Szata roślinna Białegostoku

rozmiar: 8.45 MB PDF pobierz
Do góry