• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Bioróżnorodność Miasta Białegostoku

Projekt, który nazywa się „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” to próba zbadania zasobów przyrodniczych obszaru miasta Białegostoku, ocena różnorodności gatunkowej i siedliskowej, wskazanie miejsc najbardziej cennych przyrodniczo, określenie zagrożeń dla przyrody miejskiej i poszukiwanie sposobów jej ochrony. W wyniku prowadzonych badań powstała seria 10 publikacji poświęconych przyrodzie Białegostoku. Naszym celem jest przygotowanie 14 naukowych opracowań, które w sposób szczegółowy opiszą najcenniejsze walory przyrodnicze naszego miasta. Do współpracy udało nam się zaprosić wybitnych naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i innych ośrodków naukowych reprezentujących różne dziedziny przyrodnicze.

Do tej pory ukazały się następujące pozycje:

Część 1. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Różnorodność biologiczna miasta” Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński,

Część 2. ” Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Szata roślinna Białegostoku” Dan Wołkowycki,

Część 3. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Motyle dzienne Białegostoku” Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska,

Część 4. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Porosty Białegostoku” Anna Matwiejuk,

Część 5. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Ptaki Białegostoku” Paweł Mirski, Grzegorz Grygoruk,

Część 6. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Ssaki Białegostoku” Mirosław Ratkiewicz, Piotr Rode,

Część 7. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Pająki Białegostoku” Janusz Kupryjanowicz,

Cześć 8. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Grzyby poliporoidalne Białegostoku” Marek Wołkowycki,

Część 9. "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Owady zapylające - Pszczoły Białegostoku" Anna Sobieraj-Betlińska, Agata Kostro-Ambroziak,

Część 10. "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Płazy i gady Białegostoku" Adam Hermaniuk.

Wszystkie opracowania zawierają bogatą szatę graficzną, wiele unikatowych fotografii, rycin, zestawień, wykresów i map.  Stanowią one cenne informacje do analiz i dalszych badań, a także niezwykle istotny materiał edukacyjny.

Jako autorzy projektu dbamy o jednolitą szatę graficzną naszych publikacji dzięki czemu udało nam się uzyskać jednolitą serię wydawniczą opisującą przyrodę Białegostoku.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi publikacjami postanowiliśmy udostępnić je w wersji elektronicznej pdf, z możliwością ściągnięcia poszczególnych opracowań na własny komputer lub nośnik elektroniczny. Dzięki temu znacząco zwiększy się dostępność do wiedzy na temat walorów przyrodniczych Białegostoku.

Wszystkim Czytelnikom życzymy miłej lektury i wielu przyrodniczych odkryć.    

Do góry