• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Nasz Białystok jest Eko

Poziomy odzysku i recyklingu

Dodana: 30.11.2020 20:22

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów w Białymstoku

W 2022 roku Gmina Białystok osiągnęła wskazane poniżej poziomy: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych poziomach: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2022 roku Miasta Białystok:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2022 roku wyniósł 0,01%
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w 2022 roku wyniósł 25,21% (wymagany poziom 25%).
  3. Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w 2022 roku wyniósł 0,58% (dopuszczalny poziom składowania 30% w latach 2025-2029).

W 2021 roku Gmina Białystok osiągnęła wskazane poniżej poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomach składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 roku Miasta Białystok:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 roku wyniósł 0,02 % (dopuszczalny poziom 35%).
  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w 2021 roku wyniósł 22,34% (wymagany poziom 20%).
  3. Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w 2021 roku wyniósł 1,74 % (dopuszczalny poziom składowania 30% w latach 2025-2029).

W 2020 roku Gmina Białystok osiągnęła wskazane poniżej poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

Mieszkaniec wyrzucający pustą butelkę do pojemnika na odpady

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz o poziomie ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2020 roku Miasta Białystok:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 roku. - 0,003 % (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem - 35%).
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. wyniósł 55,68% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem - 50%).
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r. wyniósł 32,95% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem - 70%).
Do góry