Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Wyprawka szkolna

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2020 r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Szczegółowe informacje na temat udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”, zostaną przedstawione po ukazaniu się rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Do góry