• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Edukacja

SIO

Nowe SIO

Obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko w nowym SIO. W związku z tym, niezmiernie istotne jest, aby wszystkie zobowiązane podmioty, przede wszystkim szkoły i placówki oświatowe, wypełniały swój ustawowy obowiązek przekazywania danych do nowego SIO. Nowe SIO ma nie tylko służyć do podziału części oświatowej subwencji ogólnej już od 2020 roku, ale jest już wykorzystywane do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 500+), świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, czy organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Praca w nowym SIO ma charakter ciągły, większość formularzy wypełnia się w terminie ustawowym, czyli w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym.

Pliki PDF z terminami przekazywania danych są zamieszczone w Strefie SIO w sekcji „Materiały”.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie sio.men.gov.pl.


 

Informujemy, iż  tzw. "Stare SIO" zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) funkcjonowało do dnia 1 marca 2019 r. Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był ostatnim, w którym dane przekazywane były również w starym SIO.

 


Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować telefonicznie na nr tel.: 85 869 6353 lub przesyłać elektronicznie na e-mail: sio@um.bialystok.pl.

Dane kontaktowe

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, 
15-281 Białystok

tel.:  85 869 6330 
fax  85 869 6332
edukacja@um.bialystok.pl

Do góry