• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

System Informacji Oświatowej (SIO)

Obecnie System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji dotychczas używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO", stopniowo będą udostępniane nowe modułu aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. (Informacje o udostępnieniu kolejnych funkcjonalności będą publikowane na stronie www.sio.men.gov.pl oraz w Strefie dedykowanej nowemu SIO)


Poniżej znajdują się informacje dotyczące tzw. "Starego SIO".

 

UWAGA! Do aktualizacji oświatowych baz danych SIO według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. jest przeznaczona wersja programu oznaczona jako 3.23.x.

Aktualności "stare SIO" www.cie.men.gov.pl.

Zbiory baz danych oświatowych w "STARYM" systemie informacji oświatowej
według stanu na:

10 września 2017 r. należy przekazywać w terminie
do 13 września 2017 r.

30 września 2017 r. należy przekazywać w terminie
do 4 października 2017 r.

 

Program można pobrać ze strony: www.cie.men.gov.pl.

Instrukcje, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami oraz pliki opisujące dokładnie obsługę programu można pobrać ze strony: www.cie.men.gov.pl.

Szczegółowe informacje o systemie informacji oświatowej:
  • aktualności,
  • akty prawne,
  • program,
  • instrukcja
znajdują się na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji - zakładka SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.cie.men.gov.pl.

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować telefonicznie na nr tel.: 85 869 6353 lub przesyłać elektronicznie na e-mail: sio@um.bialystok.pl

Do góry