• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Edukacja

Miejski Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia został powołany Zarządzeniem Nr 415/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia.

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

  1. upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów i nauczycieli białostockich szkół;
  2. informowanie uczniów o ścieżce postępowania w przypadku łamania ich praw;
  3. wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole;
  4. propagowanie mediacji między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia;
  5. współpraca z Samorządami Uczniowskimi w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;
  6. wsparcie działań Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole;
  7. współpraca ze wszystkimi podmiotami, których celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia.  

Dane kontaktowe

Miejski Rzecznik Praw Ucznia
Mariusz Tarasiuk
Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Edukacji, ul. Legionowa 7
tel. 85 869 63 44
e-mail: mtarasiuk@um.bialystok.pl

Do góry