Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stypendia artystyczne

Uchwała nr XIX/312/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 500)

rozmiar: 275,49 KB PDF pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NK-II.4131.21.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1105)

rozmiar: 234,91 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 422/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 4,57 MB PDF pobierz

Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020 - 2021

rozmiar: 33,46 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 3 - Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej

rozmiar: 37,26 KB DOCX pobierz

Pismo do Dyrektorów szkół - stypendia artystyczne

rozmiar: 973,28 KB PDF pobierz

Lista stypendystów w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2020/2021

rozmiar: 6,51 MB PDF pobierz
Do góry