Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stypendia artystyczne

Lista stypendystów na 2021/2022 - stypendia artystyczne

rozmiar: 4,08 MB PDF pobierz

Informacja - stypendia artystyczne 2021/2022

rozmiar: 1,07 MB PDF pobierz

Wniosek - stypendia artystyczne 2021/2022

rozmiar: 37,87 KB DOCX pobierz

Dane stypendysty do umowy

rozmiar: 37,36 KB DOCX pobierz

Uchwała nr XIX/312/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 500)

rozmiar: 275,49 KB PDF pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NK-II.4131.21.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1105)

rozmiar: 234,91 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 422/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 4,57 MB PDF pobierz

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7,
15-281 Białystok
tel.: 85 869 6358
tel. sekr.: 85 869 6330

Do góry